Monday Night Irish Class, February 4, 2013

Irish Class, February 4, 2013

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí Feabhra 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Major new resource: Foclóir.ie. Background at
Gaelport.com.

Tá a hoibrithe i mo oifig ag fáil deasca nua agus troscáin eile. The workers in my office are getting new desks and other furniture.
Nuair a bhíonn an obair atá á déanamh When the work is being done
Beidh orainn a bheith ag obair ar urlár eile We will have to work on another floor.
Níl deasca go leor anseo There are not enough desks there
Beidh slua mór i spás beag There will be a big crowd in a small space.
Beidh muid cosúil le Sardines
Nuair a bhíonn an obair atá déanta
Rachaid muid ar ais chuig an gcéad urlár.
Beidh orainn deasca nua, ach beidh gach rud a bheith níos lú
Níos mó daoine ar an spás céanna
sealadach temporary

Bróga ar Strae – Cá háit a mbíonn an ceann eile?

strae straying
ar strae astray
Cá háit = Cén áit …? Where …?

 1. Dhá bhróg ar dhá chois, sin go
  hiondúil mar a bhíonn se.
  Ceannaíonn duine “peíre
  bróg”. Ar ndóigh tá daoine
  ann agus nil acu ach cos
  amháin agus ni theastaíonn ach bróg
  amháin, ach den chuid is mó is péire bróga

  a cheannaítear.

  iondúil usual, customary
  go hiondúil usually, as a rule
  Ceannaíonn duine a person buys
  Ar ndóigh tá daoine
  ann agus nil acu ach cos
  amháin agus ni theastaíonn ach bróg
  amháin
  Of course there are people who only have one leg and only need one shoe.
  den chuid is mó is péire bróga
  a cheannaítear.
  mostly a pair of shoes is purchased

 2. Agus an té atá siúlach, bíonn sé scéalach!
  Ach dá mbeadh an bhróg ar an gcois eile
  (mo leithscéal faoin imeartas focal sin)
  agus dá mba iad na bróga a bheadh in ann
  na scéalta a insint, creidim go mbeadh na
  scéalta sin suimiúil.

  person (who)
  siúlach inclined to travel, moving, fleet
  scéalach news-bearing, gossiping
  dá mbeadh an bhróg ar an gcois eile if the shoe would be on the other foot
  imeartas play
  dá mba iad na bróga a bheadh in ann na scéalta a insint If the shoes would be able to tell stories
  creidim go mbeadh na scéalta sin suimiúil. I believe the stories would be interesting

  Note: Connemara frequently slenderizes words that are broad elsewhere. E.g. cois = cos “foot, leg”,
  láimh = lámh “hand”.

 3. Cén scéal a bheadh ag an mbróg bhocht
  a bhfuil a cara ‘clé’ caillte aici agus atá
  anois ag imeacht sios le sruth faoi luí na
  gréine? Céard a tharla dí? Ar bhain a

  húinéir dhó an dá bhróg agus go ndearna
  sé dearmad ceann amháin a chur air féin
  arís?

  Cén scéal a bheadh ag an mbróg bhocht What story would the poor shoe have
  a bhfuil a cara ‘clé’ caillte aici having a lost friend ‘left’
  sruth stream, current
  faoi luí na gréine under the sunset
  Céard a tharla dí? What heppened to her/it?
  bain … dhó take off C.O. baindhe
  úinéir owner
  to/from her
  go ndearna done, made
  dearmad forgetfulness, omission, mistake

 4. Tá mé i mo chonaí in aice le habhainn sa
  Spainn agus cuireann sé in oiread iontais
  orm an méid bróg a bhíonn le feiceáil caite
  ar fud na háite.

  Tá mé i mo chonaí in aice le habhainn sa Spainn I live next to a river in Spain
  oiread amount, quantity, number
  cuireann sé in oiread iontais it presents a number of wonders
  méid amount, quantity, number
  a bhíonn le feiceáil being visible
  ar fud na háite throughout the places
  caite thrown [here]

 5. Téann go leor daoine, idir mhuintir na
  háite agus turasóiri ag siúl in aice na habhann go minic,
  go háirithe sa samhradh.

  Téann go leor daoine Lots of people go
  idir mhuintir na
  háite agus turasóiri ag siúl in aice na habhann go minic
  between residents [“people of the place”] and tourists walking next to the river
  go háirithe sa samhradh especially in the summer

 6. Tá sé soiléir go n-athraionn siad a gcuid
  bróg le dhul ag siúl san uisce ach as ucht Dé
  orthu, tugaidís chuile phéire bróg a bhi acu
  ag teacht ar ais abhaile leo arís. I ndáiríre
  atáim, mar go mbíonn chuile chineál bróg
  caite thart sna áit, idir bhuataisí, bróga
  reatha agus cuaráin agus iad ar chuile
  dhath faoin spéir.

  Tá sé soiléir go n-athraionn siad a gcuid bróg le dhul ag siúl san uisce It is clear that they change their shoes for walking in the watr
  ucht chest, breat, lap
  as ucht Dé orthu for God’s sake
  tugaidís would give tabhair
  chuile phéire bróg a bhi acu
  ag teacht ar ais abhaile leo arís.
  every pair of shoes they had coming back home with them again
  I ndáiríre atáim I am serious
  mar go mbíonn chuile chineál bróg caite thart sna áit because every type of shoe is cast around in the place
  buataisí boots
  bróga reatha agus cuaráin running shoes and sandals
  iad ar chuile dhath faoin spéir. they are all colors under the sky

 7. Is ait liom, ach go háirithe, nuair nach

  mbíonn ann ach bróg amháin fagtha.
  Tuigim go gcailleann daoine rudaí i gcónaí
  ach Dia dhá réiteach, cén chaoi a dtarlaíonn
  sé go gcailleann an méid sin daoine
  na rudaí céanna ar an lá céanna.

  Is ait liom, ach go háirithe It is strange to me, especially
  nuair nach mbíonn ann ach bróg amháin fagtha when their is only one shoe left
  Tuigim go gcailleann daoine rudaí i gcónaí I understand people lose things at home
  Dia dhá réiteach God save us
  cén chaoi a dtarlaíonn sé go gcailleann an méid sin daoine na rudaí céanna ar an lá céanna how it happens that so many people lose the same things on the same day

 8. Mura bhfuil do chuid bróg uait féin, tabhair
  do dhuine éigin eile iad, mar nílim ag
  caint ar seanbhróga anseo. Cé go mbíonn
  siad sin carte thart san áit freisin, gan
  dabht, bíonn go leor cinn nua ann chomh maith! Ait.

  uait you want ó
  mura bhfuil do chuid bróg uait féin if you do not want your own shows
  tabhair do dhuine éigin eile iad give to some other person
  mar nílim ag caint ar seanbhróga anseo as I am not talking about old shoes here
  Cé go although
  Cé go mbíonn siad sin caite thart san áit freisin although are also thrown around the place
  bíonn go leor cinn nua ann chomh maith! there are many new ones as well
  ait fine; strange

 9. Úsáidtear bróga mar mhaisiúcháin
  freisin. Féach ar an mbealach a gcaitear
  suas ar línte teileafóin iad! Is cosúil go
  bhfuil cúis éigin leis an nósmhaireacht seo
  ach sin scéal eile. Ní mór do dhaoine níos
  mo measa a bheith acu ar a gcuid bróg. Tá
  ainmneacha agamsa ar mo chuid bróg fein!

  maisiúchán decoration
  Féach ar an mbealach a gcaitear
  suas ar línte teileafóin iad!
  See the way they are thrown up on telephone lines
  Is cosúil go
  bhfuil cúis éigin leis an nósmhaireacht seo
  Likely there is some reason for this conventio
  Ní mór do dhaoine níos mo measa a bheith acu ar a gcuid bróg people must have more respect for their shoes
  Tá ainmneacha agamsa ar mo chuid bróg fein I have names for my own shoes

 10. Agus níor chaill mé aon cheann acu
  riamh, ná bac le péire acu! Bí ag faire
  amach an chéad uair eile a mbeidh tú
  amuigh ag siúl agus chuirfinn geall leat go

  bhfeice tú bróg nó bróga caite anseo agus
  ansiúd ar chúis éigin.

  níor chaill mé aon cheann acu riamh I have not a single one of them ever
  bac hindrance, barrier
  ná bac le péire acu Let alone a pair of them
  Bí ag faire amach an chéad uair eile a mbeidh tú amuigh ag siúl Have a look-out the next time you are out walking
  chuirfinn geall leat go bhfeice tú bróg nó bróga caite anseo agus
  ansiúd ar chúis éigin.
  I would place a bet with you that you see the shoes thrown here and there
  for some reason

Gaeilge na hAlban ag sciobadh lucht féachana

Scottish Gaelic is capturing an audiance.

 1. BHÍ díomá ar lucht leanúna Albanacha Strictly Come Dancing
  nuair a sciob an clár Eorpa, i nGaeilge na hAlban,
  a lucht féachana ar an Satharn seo caite.
  Briseadh isteach ar dhamhsa an cruicéadaí Michael Vaughan ar
  feadh dhá nóiméad go leith agus bhí ar bhreathnóirí
  dílis Strictly
  féachaint ar ghnéchlár
  Gearmánach faoi leanaí
  ina ionad.

  <!–

  –>

  leanúna followers
  BHÍ díomá ar lucht leanúna Albanacha The audience of Scottish fans was disappoined
  sciob snatch, capture
  lucht féachana ar an Satharn seo caite. viewers last Saturday
  cruicéadaí cricketeer
  ar feadh dhá nóiméad go leith for 2 1/2 minutes
  bhreathnóirí dílis faithful/loyal observers
  gnéchlár feature/lifestyle program
  faoi leanaí ina ionad about children in its place

 2. Bhí Eorpa ag craoladh ar BBC2 agus ar BBC Alban nuair a thug sé cuairt ar BBC1 gan
  cuireadh. Thug lucht leanúna Albanacha Strictly go Twitter chun géaráin a dhéanamh. Ar
  ndóigh, cuireadh an locht ar theicneoir in BBC na hAlban a bhrúigh an cnaipe mícheart i lár
  craolacháin. Ghabh an BBC a leithscéal le muintir na hAlban mar gheall ar an eachtra seo.

  Eorpa ag craoladh European broadcasting
  thug sé cuairt ar BBC1 he visited BBC1
  gan cuireadh without an invitation
  gearáin complaint
  géarán canine tooth
  locht fault
  brúigh press, push, shove
  cnaipe button
  i lár craolacháin. in the middle of a broadcast
  Ghabh an BBC a leithscéal The BBC apologized
  mar gheall ar because of
  eachtra incident

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.