Monday Night Irish Class, November 12, 2012

Irish Class, November 12, 2012

Rang Gaeilge, 12 lá Mí na Samhna 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

aonach fair m1
snáth thread, yarn, web
fíodóir weaver m3 gs fíodóra, npl fíodóirí, gpl fíodóirí
foirgneamh building, structure m1
ealaíontóir artist
dealbhóir sculptor
péintéir painter
lán full
mórán, go leor many

An Gaeilgeoir Mór

 1. Má bhí an lá go breá, ba thíos cois trá
  a bhíodh an Gaeilgeoir Mór ina shuí;
  is bhíodh spóirt is greann ag Páidín Sheáin,
  ag dul thairis, suas is síos.

  breá fine
  cos leg, foot, edge
  trá beach f4
  bhíodh used to be p hab of
  spórt sport, diversion, fun m1
  greann fun, mirth, jesting m1
  tairis stand, stop, stay, abide
  tairis = thar over, across, past

 2. Páipéar is peann faoi réir ina láimh
  is é go síoraí ag faire ar scéal;
  is é a bhíodh sásta á bhreacadh síos,
  ba chuma fírinne é nó bréag.

  réir will, wish, command
  síoraí eternal, perpetual, continual, constant
  faire watch, wake f4
  breacadh variegation, patchwork, inkmarks [writing] m1
  ba chuma fírinne é nó bréag whatever the truth or falsehood

 3. Is fada ón trá a bheadh Páidín Sheáin,
  ach sa samhradh bhíodh sé maraithe,
  ag faire ar dheabhail de strainséirí,
  a bhíodh ag salú istigh ina gharraí.

  fada ón far from
  trá beach f4
  maraigh kill v
  bhíodh used to be p hab of
  deabhal = diabhal devil
  faire watch, wake f4
  strainséir stranger
  salaigh dirty, defile vn salú
  garraí garden, plot, enclosure m4

 4. Ní raibh aon aimhreas air faoin nGaeilgeoir Mór,
  bhíodh an bheirt ag ól corrphionta;
  is dhá n-inseodh Páidín scéal nó dhó,
  thugadh an Gaeilgeoir Mór corrphunt dhó.

  aimhreas = amhras doubt
  bhíodh used to be p hab of
  corrphionta odd/occasional pint [?}
  inis tell f inseodh
  thugadh used to give/take tabhairt
  dhá if
  dhó = dó to him do
  corrphunt occasional pount

 5. Thagadh leaids ar cuairt ag Páidín bocht,
  iad ag saighdeadh faoi is ag magadh;
  dúradh leis gurbh é an Gaeilgeoir Mór,
  a bhí ag leasú Gharraí an Chladaigh.

  Thagadh …. ar cuairt used to (come) visit tar
  leaid lad pl leaids
  saighdeadh incitement, provocation
  magadh mocking, mockery
  dúradh = abair say, speak
  leasú amendment, reform, improvement
  garraí garden
  cladach shore, beach gs cladaigh

 6. Ní chreidfeadh Páidín iad ar dtús,
  ach thug siad móid is mionna,
  gur facthas thoir sa ngarraí é,
  istigh faoi thom is é ag cromadh

  creid believe cond chreidfeadh
  Ní chreidfeadh Páidín iad ar dtús Paddy would not believe them at first
  móid vow
  thug siad móid they made a vow
  mionnaigh swear mionna ???
  facthas thoir seen east
  tom bush, shryb
  cromadh bending, stooping

 7. Chuaigh Páidín síos an lá dár gcionn,
  é ag fiuchadh le teann buile;
  agus ar ndóigh mar ab iondúil leis,
  bhí an Gaeilgeoir Mór thíos roimhe.

  an lá dár gcionn the next day
  fiuchadh boiling
  teann strength, force; tight, taut
  buile madness, frenzy
  ar ndóigh of course
  iondúil usual, customary
  thíos roimhe down before him

 8. Níor mhaith le Páidin breathnú air,
  is gan air ach feisteas snámha.
  mar bhí glugar bog de bholg geir,
  ina bhurlaí ar a chnámha.

  Níor mhaith le Páidin breathnú air Paddy did not want to be seen
  feisteas fitting, attire, dress
  snámha swimming
  glugar plopping, gurgling
  bog soft
  bolg stomach
  geir fat
  burla bundle, roll

 9. Ansin — i gcead an chomhluadair —
  nuair a shuíodh sé ar a thóin,
  is é an áit a mbíodh a imleacán
  ach leagtha ar a ghlúin.

  comhluadar (social) company
  cead permission
  i gcead an chomhluadair with the permission of the company
  shuíodh used to be sitting
  mbíodh used to be
  imleacán navel
  leag ar lay on, place on
  glúin knee f2

 10. “Cad é an fáth nach dtéann tú ar snámh?”
  a deir an Gaeilgeoir Mór;
  chaith Páidin amach smugairle,
  is bhí gangaid ina ghlór.

  Cad é an fáth nach dtéann tú ar snámh? Why aren’t you going swimming?
  smugairle thick spittle
  gangaid venom, virulence, spite, bitterness

 11. “Dhá mbeifeá ag iompar cliabh mór feamainne
  aníos thrí chladach garbh;
  nó sa taoille amuigh go hascaillí
  ag bailiú feamainn dhearg,

  bheifeá would be carrying
  iompar carrying
  cliabh chest, ribbed frame
  feamainn seaweed
  cladach shore
  garbh rough
  taoille = taoide tide
  ascaill armpit, recess, corner; avenue
  amuigh go hascaillí up to [the] armpits
  bailiú collecting
  feamainn seaweed

 12. “Nó méaracha bheith stróicthe dhíot
  ag baint charraigín ar mhulláin,
  b’fhearr dhuit é ná an bhloinig sin,
  is bheifeá ag breathnú folláin.

  méaracha bheith stróicthe fingers being torn
  dhíot from you de
  carraigín Carrageen moss
  mullán elevated ground, hillock
  bloinig = blonag soft fat, lard, blubber
  folláin healthy

 13. “Tiaráil leis an bhfarraige,
  a scar mo cheithre cnámh;
  b’fhearr liom luí i dtom neantógaí,
  ná a dhul amach ar snámh.”

  tiaráil slogging
  farraige
  scar part, separate
  luí lying down
  tom bush, shrub
  neantóg nettle

 14. Rug an Gaeilgeoir Mór ar pheann,
  is chaon scairt aige á scríobh,
  ach stop an scairt is thosaigh an scread
  nuair a léim Páidín ar a dhroim.

  chaon = gach aon shout, call, summonr
  scairt yelling
  scread screab

 15. “Ná bac le Gaeilge anois níos mó,
  ach tinte an deabhail ‘do scalladh;
  más tú tá ag cur na gcarnáin uait,
  tá an garraí bréan le boladh.

  Ná bac le … leave … alone, do not bother with …
  tine fire pl tinte
  scalladh scald
  más + is
  carnán heap, mound, pile
  bréan foul
  boladh smell, scent, odor

 16. “Ach tabharfaidh mise a mblas dhuit fhéin
  má théann tú soir aríst ann;
  is é cleas an chait a dhéanfar leat,
  do shrón a thomadh síos ann.”

  má théann tú soir aríst ann if you go east again
  cleas an chait trick of the cat
  a dhéanfar leat will be done with you
  tomadh = tumadh dip, dive, plunge

 17. Ní thagann an Gaeilgeoir Mór níos mó,
  is ní théann Páidín síos le cladach;
  an dream a shaighead is a chum an bhréag,
  ba shin iad a bhí bradach.

  Ní thagann does not come tar
  ní théann Páidín síos le cladach Paddy does not go down to the shore
  dream body of people, group, tribe
  saighead arrow, incitement, provocation
  cum form, shape
  bréag lie n
  bradach thieving

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.