Irish Workshop, April 21, 2012

Irish Workshop, April 21, 2012

Ceardlann Gaeilge, 21ú lá mí Aibreáin 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Verbal Particles
Present tense, also past tense for dependent forms of irregular verbs. An / Ní / go / nach
Past tense for regular verbs, also past tense for independent forms of irregular verbs. Ar / Níor / gur / nar

casúr hammer m1
tógtar mise I was taken
diosca disk m3
dlúthdhioscaí CD’s
Duirt sé gur thug sé dlúthdhioscaí do Mháire. He said he gave CD’s to Mary
damáiste damage
An ndeachaigh tú? Did you go?
Chuaigh mé I went
Ní raibh mé in ann I was not able
Niorbh fhéidir I was not able
ár chathaoir our chair
buille blow, stroke, beat m4
ólta, ar meisce drunk
dá/dhá if with cond., e.g. mbeadh
if
mura if not
Prepositions taking genitive
ar aghaidh opposite
ar chul behind
ar feadh for (the extent of)
ar fud throughout
ar nós like
ar son for the sake of
Dia God gs
ar son Dé for God’s sake
d’ainneoin in spite of
de bharr as a result of
de réir according to
i gcaitheamh during
i gceann at the end of
i guideachta in the company of
i lár in the middle of
i láthair in the presence of
i measc among
i ndiadh after
in aghaidh against
doras door gs dorais
in aghaidh an dorais against the door
in aice naar
in éadan against
os cionn above
teach house gs
os cionn an tí above the house
tar éis after
dinnéar dinner
tar éis na dinnéir after the dinner


Scannain “Movies”
An phictiurlann the cinema
Go dti an bpictiurlann To the cinema
Cén sórt scannáin a bhí ann? What kind of movie was it?
Cén sórt scannáin an maith leat? What kind of movie do you like?
scannán film, movie
scannán románsach romantic film
scannánceoil musical film
scannánbleachtaireachta detective film
scannán uafáis horror movie
scannán cogaidh war movie
scannán oideachais educational film
scannán coméide comedy
scannán fantaisiochta fantasy film
scannán scéinséir suspense movie
Spéisiúl/suimiúl interesting
Leadránach/marbhánta boring, deadly marbhánta can also be used about humidity
Brónach/gruama/dáirire sad, gloomy, serious
Éadrom/greannmhar/amaideach ight, funny, foolish
Aifeiseach ridiculous
Foréigneach/cruálach violent, hard
Cumhachtach powerful
Maoithneach sentimental
Taitneamhach/ní thaitneamhach enjoyable/unenjoyable
Réadúil/neamhréadúil realistic/unrealistic
Oiriúnach/feiliúnach suitable, appropriate
Beoga/anamúil/corraitheach lively, animated, exciting
Scanrúil/granna ugly, horrible
aisteoir actor m3 gs aisteora. pl aisteoirí
ról an aisteora the role of the actor
Leirmheastoir/Stiúrthoir director
carachtar character m1 gs, npl carachtair. gpl carachtar
aisteoireacht acting f3
Ainm an aisteora The name of the actor
Scanncán a dheanamh faoi … a movie made about … [the subject]
Tá an scannán bunaithe ar … The movie is based on …
Rinne de Niro páirt … De Niro made a part …
Bhí an scannán suite i …. The movie is set in ….
Bhí siad go mór go mór le chéile They were in love
fiafraigh ask, inquire

pis talún peanut pis f2
subh jam f2
leath spread, open wide, perish v
tóg take
ollmhargadh supermarket m1
ollfhear superman m1
rith sé lei (go) it occurs to her (that)

Songs

Óró Sé do Bheatha ‘BhaileOh-ro You’re welcome home
Original Jacobite version
(Curfá)
Óró, sé do bheatha ‘bhaile,
Óró, sé do bheatha ‘bhaile,
Óró, sé do bheatha ‘bhaile
Anois ar theacht an tsamhraidh.

A Shéarlais Óig, a mhic Rí Shéamais
‘Sé mo mhór-chreach do thriall as Éirinn
Gan tuinnte bróig’ ort, stoca nó leinidh
Ach do chascairt leis na Gallaibh

Curfá

‘Sé mo léan géar nach bhfeicim
Mur mbéinn beo ‘na dhiaidh ach seachtain
Séarlas Óg is míle gaiscidheach
Ag fógairt fáin ar Ghallaibh

Curfá

Tá Séarlas Óg ag triall thar sáile
Béidh siad leisean, Franncaigh is Spáinnigh
Óglaigh armtha leis mar gharda
‘S bainfidh siad rinnce as éiricigh!

Curfá

(Chorus)
Oh-ro You’re welcome home,
Oh-ro You’re welcome home,
Oh-ro You’re welcome home,
Now that summer’s coming!

Young Charles, son of King James
It’s a great distress – your exile from Ireland
Without thread of shoe on you, socks or shirt
Overthrown by the foreigners

Chorus

Alas that I do not see
If I were alive afterwards only for a week
Young Charles and one thousand warriors
Banishing all the foreigners

Chorus

Young Charles is coming over the sea
They will be with him, French and Spanish
Armed Volunteers with him as a guard
And they’ll make the heretics dance!

Chorus

An Rógaire dubhThe Black Rogue
Tá mo stoca is mo bhróga ag an rógaire dubh (x3)
Mo naipicín póca le blian sa lá inniu

Tá nead insa sliabh ag an rógaire dubh (x3)
Ní ghabhfaidh sé an bóthar ach cóngar an chnoic

Da bhfeicteása Máire taobh eile den tsruth (x3)
Is a dhá chois in airde ag an rógaire dubh!

The black rogue has taken my socks and shoes (x3)
And my pocket handkerchief, a year ago today

The black rogue has a nest in the mountain (x3)
He won’t travel by road, but takes the shortcut
over the hill

If you were to see Máire on the far side of the
stream (x3)
And the black rogue’s two legs high up in the
air!


seol send
leid hint
sciobtha rapid
brostaigh hasten, hurry
réamhaisnéis forecast

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.