Monday Night Irish Class, May 7, 2012

Irish Class, May 7, 2012

Rang Gaeilge, 7ú lá Mí na Bealtaine 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Dúnmharú ar an Dart

Mapa DART

Amsterdam arís
isteach sa into the Irish likes to repeat “in”
éigin some
pian pain
uafásach terrible, horrible
mall slow
brónach sorrowful, sad a1
lasadh an solas The light was turned on (“lit”)
geal bright
bog soft
binn sweet
faoi dheireadh at last
Cé tú fein? Who are you?
dúisigh wake, awake v
tapa quick, ready, active
end p. 41
bocht poor
ocras hunger
Ní feidir linn we cannot linnle
lig let, allow
go fóill yet, still
fan go fóill wait a while
trioblóid trouble, affliction
dáiríre really
fág leave, forsake vn fágáil
fuath hatred
screadh scream f3,v
cuma shape, form, appearance f4
láidir strong
líon full, number
droim back
lean follow, continue
ciceáil kick v, vn
troid fight, quarrel f3. v
buille blow
á bhualadh “to his beating” Verbal noun with a pronoun
end p. 42
glúin knee f2 npl,gpl glúine
ceangail tie, bind
sprid spirit
ionat in you i
marú killing, slaying, slaughter m4
marbh dead
dearthair brother m
is cúpla iad they are twins
is leathchúpla é he is a twin
fuil blood f gs pl fola
maraigh kill
bheadh would be
tarlaigh happen p tharla
cúis reason
goid steal (v), theft, larceny (f3) gs gada
bailiú collect
scaoil loose, release, unfasteh
sular before
piléar bullet
artaire artery
laistigh within
tagann tú you come tar
end p. 43
fós still
uaidh from him ó
sroich reach v
pioc pick, select
linn with us, we have le
timpeall round, circuit, roundabout m1
i measc among
caillte lost
suim sum
to him do
uaireadóir watch [timepiece] m3
cosain defend, protect, cost
ádh luck
déarach = deorach [?] strange [?]
cuntas account
sábháil save v, f3
osclaíodh was opened p aut
siúd those, that, yon
end p. 44
céanna same, like
d’alp sé an bia he gulped the food


tinneas sickness
tomhais guess
fabraic fabric
pota pot
deágóir teenager m3
taispeántas show, exhibition m1
taispeánt show, exhibition f3 gs taispeána
taispeán show, exhibit, reveal v pres taispeánann. vn taispeánt
cathair city f gs cathrach. pl cathracha
deacair hard, difficult comp deacra
dúch ink
aréir last night

Links from Ruth

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.