Weekend in Winona – Friday night

Irish workshop, July 2010

Ceardlann, 16ú lá Mí na Iúil, 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Some details from Gaeltacht Minnesota‘s
Weekend in Winona — Friday night

Particles

 • “Annie Gonak”
  An Question
  Negative
  go dependent/indirect speech positive 
  nach dependent/indirect speech negative 

  Used for:

  • Present tense of all verbs 
  • Past tense of irregular verbs 

 • “Arnie Garner”
  Ar Question
  Níor Negative
  gur indirect speech positive 
  nar indirect speech negative 

  Used for:

  • Past tense of regular verbs 

Duirt sé go bhfuil iníon altrama aige. Tá seach déag mbliana aici.
He said he has a foster daughter. She is 17 years old. [My
neighbor reporting back on what I had told her about what was going on in my life.]


tabhair …. do give to Past thugdo
tog take thógamar “We took”
tar come ag teacht “coming”
donn brown
ospidéal hospital
dlí law
gabhar goat
gúna dress, gown
fás grow
fág leave
a fháil available, to be had
Níl … riamh never
liathróid ball
sula, sular before
malairt change f2
domhan world, earth m1 /daun/
domhain depth, deep, abyss f2 /daun’/
réalta star, asterisk f4 pl réaltaí
cosúil le like, resembling a2
is cosúil go it appears that, apparently
bolg stomach /boləg/
nochta exposed
mar is gnach as is usual
fill return verb
oir suit vn oirlúint
ag freastal attending
ádh luck m1 /a:/
need, requirement m4
misneach courage
coinneáil keeping, maintenance, retention
meascán mixture, mass, lump m1
geall pledge, wager, prize pl geallta
Is i an bhanaltra (i). She is the nurse. copula
ar an mbóthar on the road pl. bóithre
Bhí a dhinnéar ite aige. He had eaten his dinner. verbal adjective and ag for “have”
iosfaidh sí she will eat future
iosfadh sí she would eat conditional

Friday night game session

An Chomparáid Chuí – Aiduachtaí

comparáid comparison, likeness f2
cuí fitting, proper a3
aidiacht adjective f3

aisteach strange
bréan foul, putrid, rotten
callánach noisy
ciotach awkward, clumsy, left-handed [!]
cliste clever
coinsiasach conscientious
coitianta usual, common
contúireach dangerous
crua hard, firm, strenuous, forceful, severe, harsh, stingy
cumhra fragrant, sweet-smelling, pure, fresh
dána bold, naughty, daring, confident, forward, audacious
daor dear, expensive
deacair difficult
déistineach disgusting, nauseating
domhain deep, profound
draíochta magic(al) gs of draíocht
éadomhain shallow
éasca easy
faiteach timid, shy, apprehensive
fiáin wild
gasta rapid
gnách ordinary, usual, custom
gnéasach sexy
iontach wonderful
leadránach boring, dull
leathanaigeanta broad-minded
leithleach selfish
meabhrach thoughful, reflective, mindful
míchreidiúnach untrustworthy
mífholláin unhealthy, unwholesome
millteach destructive, enormous, extreme
mómhar mannerly, gentle, graceful
muirneach affectionate, loving, tender
péacach sinful
práinneach urgent, pressing
praiticiúil practicle
réchúiseach easygoing, unconcerned cuiseach “prim, demure”
riachtanach necessary
rómánsach romantic
saor free, independent, inexpensive
sásúil satisfying, satisfactory
slachtmhar neat, tidy
sotalach proud, arrogant, cocky, impudent
suáilceach virtuous, joyful, pleasant, happy
suimiúil interesting
súmhar juicy, succulent
tragóideach tragic
tuirseach tired, weary; sorrowful, sad

<!–

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.