Irish Class–Monday Night, June 16, 2008

Irish Class, June 16, 2008

Irish Class, June 16, 2008

The big news is that Nick is leaving us in August. He got a job out east. It has been a great year, and we will miss him. However, he is a new Ph.D. in History, and we have to be happy that he has a job in his field.

From Nick’s class
page
:

“….listen to a set of verbs and nouns that have an
initial mutation (usually lenition, but not always), recognize the root
word, and write down that root. “

thit mé tit fall, decline,
collapse
sheas sé seas stand, stop,
stay
ní fheicim feic see
phós sé pós marry
shiúil
siúil walk,
travel [verb]
an t-athair athair father
an t-im im butter
an t-iasc iasc fish m1
an t-uisce uisce water
mo bhuachaill buachaill boy m3
do bhean bean woman
an bhó cow
an
fhilíocht
filíocht poetry
an Fhrainc Frainc
an bhrón brón sorrow
m1
an
fhéile
féile festival
an tslí slí way,
road, direction
an tsaoire saoire feast, vacation
an tseachtain seachtain week
bhuail sé buail hit, strike
shocraigh sé socraigh settle, calm,
arrange
thosaigh sé tosaigh begin,
start
d’fhan sé fan wait,
stay
d’ith sé ith eat
d’éirigh
éirigh rise,
grow, become

From Nick’s class
page
:

“As you work on the list, it is also helpful to take a second
and think of why lenition (or an initial “t,” or a
“d”) is needed for each case. What grammatical rule
requires each mutation?”

Briathra

Athraigh na briathra sna habairtí seo:
(Put the verbs in parentheses below in the correct tense):

 1. (Imíonn siad) go Doire arú inné agus (fanann) siad ann ar feadh
  seachtaine.

  go Doire to Derry (the place)
  arú inné the day before yesterday
  arú amárach the day after tomorrow
  ar feadh throughout

  D’imigh siad go Doire arú inné agus d’fhan siad ann ar feadh
  seachtaine.
  (past for 2nd verb)

  D’imigh siad go Doire arú inné agus fanfaidh siad ann ar feadh
  seachtaine.
  (future for 2nd verb)

 2. (Ní bhíonn mé) róchinnte faoi thodhchaí fhoirean rugbaí
  na hÉireann mura stopaimid ag díbirt bainisteoirí.

  róchinnte too certain
  todhchaí future (f4)
  foireann team, crew, company, etc. (f2)
  mura if not, unless
  díbir drive out, banish, expel
  díbirt expulsion (f3)
  stop stop (v and n–m4)

  Ní bheidh mé róchinnte faoi thodhchaí fhoirean
  rugbaí na hÉireann mura stopaimid ag díbirt bainisteoirí.

 3. Bhí brón orm nuair a chuala mé nach (beidh mé) ábalta imirt sa chluiche.

  brón sorrow (m1)
  nuair when, considering that
  chuala mé I heard
  ábalta able
  imir play (v)
  cluiche game (m4)

  Bhí brón orm nuair a chuala mé nach mbeadh mé
  ábalta imirt sa chluiche.

 4. Chuala mé go (chuaigh) tú abhaile in am.

  Chuala mé I heard
  téigh p. chuaigh go [v irr]
  am time (m3)

  Chuala mé go ndeachaigh tú abhaile in am.

 5. B’éigean dúinn (fanann) le hEoin agus (ní chloiseann muid) focal uaidh.

  B’éigeanBa éigean (past tense copula)

  B’éigean dom I had to
  B’éigean dúinn We had to
  fan wait, stay, remain
  uaidh (ó) from him, pron. /wai/
  focal uaidh word from him
  clois/cluin hear (v irr)

  B’éigean dúinn fan le hEoin agus níor chuala muid focal uaidh.

 6. Bhí sé deacair (cuimhníonn) ar gach rud a (fhoghlaimíonn muid).

  deacair difficult
  cuimhnigh remember

  Bhí sé deacair cuimhnígh ar gach rud a d’fhoghlaim muid.

 7. EDIT: We got some corrections and explanations on the following three at the next class session.

  Táim ag (smaoiníonn) ar rothar nua a ceannaíonn.

  smaoinigh think, consider
  ceannaigh buy, purchase

  Táim ag smaoineamh ar rothar nua a ceannaíonn.

 8. D’iarr mé ar m’athair cabhair a (tugann) dom chun an tionscadal a (
  críochnaíonn).

  iarr ask, request
  tabhair (tugann) give (v irr)
  cabhair help
  chun to, towards
  tionscadal project

  D’iarr mé ar m’athair cabhair a thug dom chun an tionscadal a
  chríochnú.

 9. Sílimse go (feabhsaíonn) an saol in Éirinn nuair a (laghdaíonn)
  an saibhreas amach anseo.

  feabhsaigh improve, better
  nuair when, considering that, although
  laghdaigh lessen, decrease
  saibhreas riches, wealth

  Sílimse go bhfeabhsóidh an saol in Éirinn nuair a laghdóidh
  an saibhreas amach anseo.
  (future)

  Sílimse go bhfeabhsódh an saol in Éirinn nuair a laghdóidh
  an saibhreas amach anseo.
  (conditional)

More from Pictiúrlann i nGaoth Dobhair

úinéir owner
teach lóistin lodging house, B & B
ceantar region
Foinse (the newspaper)
ceann de na chead cheisteanna one of the first questions
cuir f. cuirfidh put
cuid portion
fiosraigh inquire, investigate
go háirithe especially
másma is if (with copula)
cónai dwelling, residence
i gcónai always, still
cóngaraí nearest
abair vn say [v irr]
caill loss (f2)
de bharr because
comharsanacht neighborhood
cuidiú help, assistance
bheith in ann a rá be able to say
bealach road
tuig aut. tuigtear understand
páirc gnó business park
a bheas will be
lonnaigh stop, stay, settle
lonnaithe located
tarlaigh happen, occur
togra choice
Misc. vocab
francach rat
Francach a French person (n), French (a)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.