Monday Night Irish Class, November 28, 2016

Irish Class, November 28, 2016

Rang Gaeilge, 28ú lá Mí na Samhna 2016

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Na trí súile is géire;

— súil na circe i ndiaidh an ghráinne

— súil an ghabha i ndiaidh an tairne

— agus súil ainnire i ndiaidh a grá gil i
Three sharpest eyes:
a hen’s, after a grain;
a smith’s, after a nail;
a maid’s, after her true love.


Tá dul amú ar Aire na Gaeltachta a cheapadh go raibh a céad chruinniú oifigiúil aici le Conradh na Gaeilge [tuilleadh]

 • Dúirt sé go raibh an Conradh “fós ag súil le cruinniú oifigiúil” leis an Aire Sinsearach sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta,
  Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

  Conradh contract
  fós ag súil le cruinniú oifigiúil still hoping for an official meeting
  Aire Sinsearach sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta Senior Minister for Arts, Heritage,
  Regional Affairs, Rural and Gaeltacht regions
 • Tá sé curtha i leith an Aire Humphreys nach mbíonn sí sásta bualadh le heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta.
  Thug sí a céad chuairt oifigiúil mar Aire ar cheantar Gaeltachta i mí Iúil na bliana seo, níos mó ná dhá bhliain ó ceapadh ina hAire í.

  Tá sé curtha i leith an Aire Humphreys nach mbíonn sí sásta bualadh le heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta. it has noted that Minisiter H is not willing to meet with Irish and Gaeltacht organizations
  Thug sí a céad chuairt oifigiúil mar Aire ar cheantar Gaeltachta i mí Iúil na bliana seo, She made her first official visits as Ministar to the Gaeltacht regions in July of this year
  níos mó ná dhá bhliain ó ceapadh ina hAire í. more than two years since she was appointed as Minister.
 • Thug an tAire Humphreys cuairt an lá sin ar Roinn na Gaeltachta sna Forbacha agus ar Údarás na Gaeltachta atá taobh le hoifigí a Roinne féin.

  Thug an tAire Humphreys cuairt an lá sin ar Roinn na Gaeltachta sna Forbacha The visit of the Minister that day was to the Gaeltacht region in Furbo
  ar Údarás na Gaeltachta atá taobh le hoifigí a Roinne féin. to the Gaeltacht authority next to the
  offices of her own department
 • Tá ráite ag an Aire Heather Humphreys féin, nach í an té is oiriúnaí chun “plé le hachainí Gaeltachta” toisc
  go bhfuil an tAire Stáit Seán Kyne “freagrach as na cúrsaí laethúla iomlána a bhaineann leis an nGaeltacht”.

  Tá ráite ag an Aire Heather Humphreys féin, Minister HH herself has said
  nach í an té is oiriúnaí chun she is not the most appropriate person to
  plé le hachainí Gaeltachta discuss petitions of the Gaeltact
  toisc because
  freagrach as na cúrsaí laethúla iomlána a bhaineann leis an nGaeltacht responsible for the full daily affairs of the Gaeltacht
 • Tugadh an méid sin le fios i ráiteas a d’eisigh Roinn na Gaeltachta an mhí seo caite faoi líomhaintí nár ghlac
  an tAire Humphreys le haon chuireadh bualadh le haon eagraíocht Ghaeilge ó leagadh cúram na Gaeltachta uirthi
  mar Aire Sinsearach den chéad uair i mí Iúil na bliana 2014.

  Tugadh an méid sin le fios i ráiteas a d’eisigh Roinn na Gaeltachta This was made known in a statement issued by the Department of the Gaeltacht
  faoi líomhaintí nár ghlac an tAire Humphreys le haon chuireadh bualadh le haon eagraíocht Ghaeilge about allegations Ministry H had not accepted any invitation to meet with any Irish organization
  ó leagadh cúram na Gaeltachta uirthi from when the Gaeltachts were put in her care
 • Sa ráiteas a d’eisigh an Roinn mar fhreagra ar cheist faoi líon na gcruinnithe a bhí ag an Aire le grúpaí Gaeilge ó 2014,
  dúirt sí go mbuaileann sí lena leithéid de ghrúpaí “ó am go chéile” in éineacht leis an Aire Kyne.

  Sa ráiteas a d’eisigh an Roinn In a statement issued by the Department
  mar fhreagra ar cheist faoi líon na gcruinnithe a bhí ag an Aire le grúpaí Gaeilge ó 2014, in response to a question about the number of meetings the minister has had with Irish groups since 2014,
  buaileann sí lena leithéid de ghrúpaí “ó am go chéile” in éineacht leis an Aire Kyne. she meets with such groups “from time to time” together with Minister Kyne
 • Ní raibh tagairt sa ráiteas d’aon chruinniú dá leithéid le heagraíocht Ghaeilge ar bith seachas an cruinniú sin
  le hÚdarás na Gaeltachta i mí Iúil na bliana seo.

  Ní raibh tagairt sa ráiteas d’aon chruinniú dá leithéid le heagraíocht Ghaeilge ar bith There was no reference in the statement to any such meeting with an Irish organization at all
  seachas an cruinniú sin le hÚdarás na Gaeltachta i mí Iúil na bliana seo except for the meeting with U na G in July of this year
 • Dúradh i ráiteas na Roinne an mhí seo caite go bhfuil an tAire Humphreys ina “ball gníomhach”
  de Choiste Comh-Aireachta Gaeilge an Rialtais.

  Dúradh i ráiteas It was said in a statement
  go bhfuil an tAire Humphreys ina “ball gníomhach” de Choiste Comh-Aireachta Gaeilge an Rialtais. that Minister H is an active member of the Irish co-ministry Committee of the government
 • Dhiúltaigh Roinn na Gaeltachta d’iarratas a rinne Tuairisc.ie faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ar eolas
  faoi iarratais ar chruinnithe leis an Aire Humphreys ó eagraíochtaí Gaeilge.

  Dhiúltaigh denied, refused
  Dhiúltaigh Roinn na Gaeltachta d’iarratas a rinne Tuairisc.ie The Department of the Gaeltacht refused an application made by Tuarisc.ie
  faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ar eolas under the Freedom of Information Act for information
  faoi iarratais ar chruinnithe leis an Aire Humphreys ó eagraíochtaí Gaeilge. about applications for meetings with Minister Humphreys from Irish organizations.
 • <!–

 • Níl ach ceathrar
 • –>


Scéal
Lá altaithe Thanksgiving day
bachlóga Bhruiséile
brúitín mashed potatoes
Níl ach ceathrar
beirt mhac
Ní raibh aon argóintí faoi pholaitíocht
ciúin agus síochánta
Ní chait aon duine a thiomáint.
d’fhéadfadh muid go léir ag ól fíon
Aoine dubh Black Friday
Cheannaigh mé rud ar bith
Ní chait mé airgead ar bith
Thug mé pláitíní as mo chuid fola
Bhí mé i mo shui tri uair

Past Dependent “Hedges”

 1. I think that Seán bought a new car.
  Sílim gur cheannaigh Seán carr nua

 2. It seems to me that the teacher was foolish.
  Is dóigh liom go raibh an múinteoir amaideach./i>

 3. I heard that Dorothy went to Oz.
  Chuala mé go ndeachaigh Dorothy do dtí Oz.

 4. We hope that the meal pleased them (that they liked it).
  Tá súil againn gur thaitin an béile leo

 5. I noticed that you didn’t do your homework.
  Thug mé faoi deara nach ndearna tú d’obair bhaile

 6. We are sad that she died.
  Tá brón orainn go fhuair sí bás.

 7. They say that Samson was very angry.
  Deirtear go raibh fearg mhór ar Samson

 8. I understand that Bríd made this cake.
  Tuigim go ndearna Bríd an císte.

 9. I heard that you saw a unicorn.
  Chuala mé go bhfhaca tú unicorn

 10. She’s afraid that her son went to the wrong school.
  Tá faitíos/easgla uirthi go ndeachaigh a mac go dtí an scoil mícheart

 11. I am sure that she did not get a dress at the shop.
  Tá mé cinnte nach bhfuair sí sí a gúna sa siopa

 12. I am worried that Jack woke the giant.
  Tá imní orm gur dhúisigh Jack an fathach

 13. It’s my opinion that Pól did not listen to his mother.
  Is é mo bharúil nar éist Pól leis a mháthair.

 14. I heard that he said rude things.
  Chuala mé go ndúirt sé rudaí garbh

 15. I regret that I did not stay home tonight.
  Tá brón orm nar fhan sé abhaile anocht.

</table

<!–


Níor tugadh le fios it was not given to know aut

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.