Monday Night Irish Class, April 6, 2015

Irish Class, April 6, 2015

Rang Gaeilge, 6ú lá mí Aibreáin 2015

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocal

Cuir an sagart i lár an pharóiste. Put the bowl of potatoes in the middle of the table. Lit. “Put the priest in the center of the parish.”
(Nobody has explained how a bowl of potatoes came to be referred to as a priest)
Lá breá ag do chairde — do d’adlacadh. A fine day for your friends — [the day] of your burial.

CRÚBA NA CINNIÚNA

le Áine Uí Fhoghlú

Oiche mhishuaimhneach — “Restless night”

Bhí Donna sa seomra suite roimpi nuair a d’fhill Siobhán ón
obair tráthnóna. “Bhuel?” a deir sí agus í ag féachaint thar a
gualainn. Ní raibh Siobhan cinnte an le dímheas nó le
neamhshuim é. “A thiarcais, cuireann sí seo fearg orm” a deir
Siobháan léi féin. “Caite sa chathaoir, leathchois léi amach thar
uillinn, amhail is gurbh léi an áit.” Ní bhíodh Siobhán riamh ar
a suaimhneas nuair a bhíodh sí thart. Cianrialtán [39] na teilifíse
ina lámh aici agus í ag léimt ó chainéal go cainéal gan a bheith
ag fáachaint i gceart ar aon rud. Guma coganta. Fáinní cluaise
móra óir. Stríocaí dath fionn ina cuid gruaige, iad ag fás amach
anois agus a dath dorcha féin á thaispeáint féin arís as an nua.
Ar tháinig Liam abhaile fós?” “Ya, tá sé imithe chuig an siopa.
ní raibh aon bhainne ann.” D’fhéach Siobhán ar an gclog.
Díreach a sé a chlog. “An gcuirfeá an nuacht ar siúl más é do
thoil é?” a deir sí le Donna. “Is ar éigean má chonaic mé tuairisc
nuachta le seachtain, leis an méid stró agus strus a bhí orm ó
tharla an timpiste an oíche faoi dheireadh.” “Ó, sea. Bhí Liam
á insint dom. Ach tá gach rud ceart go leor anois is dócha, an
bhfuil?” a deir Donna.

</caption

Bhí Donna sa seomra suite roimpi nuair a d’fhill Siobhán ón obair tráthnóna. Donna was in the living room before S returned from work in the evening.
Ní raibh Siobhan cinnte an le dímheas nó le neamhshuim é. S was not sure whether it was with disrespect or with indifference an question, hence “whether”
A thiarcais, cuireann sí seo fearg orm My goodness, this makes me angry
Caite sa chathaoir, leathchois léi amach thar uillinn, amhail is gurbh léi an áit. Thrown in the chair, one leg across an arm, as if she owned the place
bhíodh had been p hab
Ní bhíodh Siobhán riamh ar a suaimhneas nuair a bhíodh sí thart. S had never been relaxed when she was around
Cianrialtán Remote control 39
Cianrialtán na teilifíse ina lámh aici She had the TV remote in her hand
í ag léimt ó chainéal go cainéal gan a bheith ag fáachaint i gceart ar aon rud. She was jumping from channel to channel without properly watching anything
Guma coganta. Chewing gum.
Fáinní cluaise móra óir. Large gold earrings.
Stríocaí dath fionn ina cuid gruaige Blond streaks in her hair
iad ag fás amach anois they were growing out now
a dath dorcha féin á thaispeáint féin arís as an nua. dark color showing itself again anew
ní raibh aon bhainne ann. tthere was no milk
An gcuirfeá an nuacht ar siúl más é do thoil é? Would you put on the news [going on] if you please?
Is ar éigean má chonaic mé tuairisc nuachta le seachtain and I hardly saw a news report of the week
leis an méid stró with the amount of stress
a bhí orm ó tharla an timpiste an oíche faoi dheireadh. that I had from the accident that happened at the end of the night
Ach tá gach rud ceart go leor anois is dócha But everything is probably OK now
Carachtair
Jazzer
 • Thart daichead bliain d’aois
 • Gruaig donn ghearr, maol in aice leis an éadan
 • Níl féasóg nó croiméal aige.
 • Airde mheán.
 • Ciniciúil
 • Is cosúil le fear an-gnáth
 • Bhí fear láidir bliain ó shin. B’fhéidir fós, ach tá sé ramhar anois.
Van man
 • Thart ar tríocha cúig bliain d’aois.
 • Ard. Tá croiméal aige. Níl féasóg.
 • Gruaige dubh. Ní fada. Ní gearr
 • Cosúil le fear go bhfuil údarás aige. (Thóg sé an fón ó Siobhán)
 • Cosúil le fear maith agus cabhrach
 • <!–

 • –>

Donna
 • Thart ar tríocha bliain d’aois.
 • Gruaige nádúrtha dubh. Fionn daite
 • <!–

 • Álainn
 • –>

 • Bean chathair mhór. Sofaisticiúla (nó síleann sí mar sin )
 • Ciniciúil
 • Míshásta. Tá sí go minic ag gearán
 • Thart ar tríocha bliain d’aois.
 • <!–

 • –>


</table

<!–


Is mór a trua é. It’s a pity. It’s too bad.
pill = fill return, fold Don.
tabhair faoi deara notice v
i gcónaí always

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.