Monday Night Irish Class, December 1, 2014

Irish Class, December 1, 2014

Rang Gaeilge, 1ú lá Mí na Nollag 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seanfhocail

Oisín i ndiaidh na Féinne. Always living in the past. “Oisín after the Fianna.”
Ansiud, a bádh a choileaín. The place where he always hangs out. “There/yonder his pups were drowned”Ceisteanna

 1. Cén fáth a bhí Siobhán ag tiomáint an oíche sin?

 2. Cad a d’ith Siobhán sa charr?

 3. Cá leis ar éist Siobhán roimh an timpiste?

 4. Cá raibh a mála láimhe i ndiaidh an timpiste?

 5. Cén saghas carr a bhí ag an tiománaí eile?

 6. Cé mhéad gardaí a bhí sa chárra patróil?

 7. Cén dath a bhí ar an veain?

 8. Cé fada a d’fhan sí? — How long did she wait?

Freagraí

 1. Bhí sí ag dul abhaile i ndiadh rang go raibh sí ag múineadh

 2. sceallóga

 3. “AnochtFM. Cailín óg éigin le Gaeilge líofa Bhaile Átha Cliath ag fógairt
  amhrán le Bob Dylan i nguth séimh suaimhneach.”

 4. Ar urlar an cairr ag taobh an phaisinéara.

 5. veain mór

 6. beirt

Cé chomh fada? How long? Conn.
Cá fhad? How long? Mun/
Ceard? What is it? an rud? — Conn.
Cád é sin? = Goidé sin? What is it? Mun., Don.
Cé mhéad? = Cá mhéad? How many?
Cén fhuaim? Which sound?
Pé scéal Whatever the story

le cunamh Dé With God’s help (Qualifier when talking about something in the future)
Le Cuidiú Dé With God’s help (Qualifier when talking about something in the future)
á dhéanamh being done General form: á + lenited v.n. “being [p of verb]”
ag siúl amach léi Going out with her
bas bass [fish] f2
bás death m1
mear quick, nimble, hasty, rash
méar finger f2
Níor fhág BAC i ndiaidh in aon chor She did not leave Dublin behind in any way. (I.e., she kept to her big city ways even after she moved to the country.

Verb endings
Type I Type II
Past Habitual -eadh íodn
Conditional -feadh -ódh

Review verb handouts (past habitual, conditional) from March 2014.

le is used for “in order to”

len íléi. Also len é.

<!–


–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.