Monday Night Irish Class, October 20, 2014

Irish Class, October 20, 2014

Rang Gaeilge, an 20ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Classification Sentences

<!–

–>

Is forás gan mífhoigne í urrúntacht Robustness is progress without impatience. Taleb, Nassim Nicholas. The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms
Is Giúdach é Sasanach Nicholas II once combined two favorite prejudices in the simple statement, “An Englishman is a zhid (Jew).” Tuchman, Barbara W. The Guns of August
Is dúnmharfóir coitianta é an Czar the Czar [is] “a common murderer.” , according to Mr. Ramsay MacDonald, Tuchman, Barbara W. The Guns of August
Is riachtanas bitheolaíochta é an cogadh “War is a biological necessity” – General Friedrich von Bernhardi Tuchman, Barbara W. The Guns of August
Is fear críochnúil olc é Rí Leopold “King Leopold is a thoroughly bad man” – Emperor Franz Josef of Austria Tuchman, Barbara W. The Guns of August
Is madra bréagach é An tUasal Grey “Mr. Grey is a false dog” – Kaiser Wilhelm II Tuchman, Barbara W. The Guns of August
Is bréag mór é mo uaireadóir This wristwatch of mine is a big fake Zolli, Andrew; Healy, Ann Marie. Resilience: Why Things Bounce Back
Ba fiacail rotha nach dtuighead é duine meánaoiseach. Medieval man was a cog in a wheel he did not
understand
Taleb, Nassim Nicholas. The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms.

[How do me
manage the clause “he did not understand”?]

Téann aon obair maith gan phíonós No good work goes unpunished
Téann aon ghníomhas maith gan phíonós No good deed goes unpunished
Seo é mo shaol sa bhaile Life at home
Glanadh mé an íoslach Dé Sathairn I cleaned the basement
Bhí praiseach mór ar an urlár
Thóg mé lán rudaí amach ar an urlár agus ar seilfeanna
go cúramach
ach rinne duine éigin gearán
rudaí nach raibh san áit a bhí sí a úsáidtear chun iad
Téann aon obair maith gan phíonós No good work goes unpunished
Téann aon ghníomhas maith gan phíonós No good deed goes unpunished
Seo é mo shaol sa bhaile Life at home

banna band [of musicians] m4
banna bond m4
lúthchleasaí athlete
dána bold, daring
gránna ugky
tanaí thin
Is fearr grein de choinín ná dha ghreim de chat. Better one bite of rabbit than two bites of cat (quality over quantity)
crúb claw, hoof f2
crúbachán a man with large, clumsy hands; an awkward man
crúb ghé crows feet “geese feet”
Samradh beag na ngéanna Indian summer “Little summer of the geese”
cheana [féin] before, already
thiar ó thuaidh northwest “west from north”
trian third m1 pl trianta
go deimhin indeed
scuab sweep v

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.