Monday Night Irish Class, September 22, 2014

Irish Class, September 22, 2014

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí Mheán Fómhair 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

GÓGAN, Liam Seosamh (1891–1979)
Na Coisithe “The Walkers”

 • I gcoim na hoíche cloisim iad –
  Na coisithe ar siúl;
  Airím iad, ní fheicim iad,
  Ní fios cá mbíonn a gcuaird.

  I gcoim na hoíche cloisim iad In the middle of the night I hear them
  Na coisithe ar siúl; The walkers are walking
  Airím iad, ní fheicim iad I sense them, I do not see them
  Ní fios cá mbíonn a gcuaird I don’t know what their route is
 • I gcoim na hoíche dorcha,
  Is an uile ní ‘na shuan,
  Airím teacht na gcoisithe
  I lár an bhaile chiúin.

  I gcoim na hoíche dorcha In the middle of the dark night
  Is an uile ní ina shuan Everything is sleeping = rud here
  Airím teacht na gcoisithe I sense the coming of the walkers
  I lár an bhaile chiúin. In the center of the quiet town
 • An daoine iad nach sona dóibh?
  Nó anamna i bpúnc
  Nach aoibhinn dóibh an t-ionad san
  ’Na gcónaíd go buan?

  An daoine iad nach sona dóibh? Are the peoole are not happy for them?
  Nó anamna i bpúnc or souls in discontentc púnc = ponc
  Nach aoibhinn dóibh an t-ionad san They do not delight in the place
  ’Na gcónaíd go buan? in which they are living permanently
 • I gcoim na hoíche dorcha
  Is cách ‘na chodladh suain,
  ‘Sea chloisimse na coisithe
  Ag teacht is ag imeacht uaim.

  I gcoim na hoíche dorcha In the middle of the dark night
  Is cách ‘na chodladh suain Everyone is sleeping peacefully
  ‘Sea chloisimse na coisithe I hear the walkers
  Ag teacht is ag imeacht uaim. Coming and going from me

Shíl mé faoi na Coisithe Bán as Cluiche Ríchathaoirreacha

is dóigh = ar ndóigh of course
fócail íasachta foreign works, loan words
bua talent, gift, victory
cáil reputation, fame
éirí amach uprising
do bhíos = bhí was
easca easy
fuaireas = fuair mé I found, I got
fréamh root
le haghaidh for [the sake of]
as an gcéill nonsense

An tSúil Nimhe “The Poison Eye”

 • Tá Balor níos Cónra na Gaeilgiúla ná Donncha Ó hÉallaithe agus cé déarfas nach bhfuil sé níos cruacheistiúla dá réir?

  cónra coffin
  níos cruacheistiúla dá réir harder questions accordingly
 • Agallamh Eisiach le hAire Úr na Gaeltachta

  Agallamh Eisiach le hAire Úr na Gaeltachta Exclusive Interview with the new Minister for the Gaeltacht
 • Nuair a chuala Balor an clampar agus an chaismirt agus an challóid ar fad a bhí ar siúl ag muintir na Gaeilge faoi cheapachán Aire nua na Gaeltachta, níor shamhlaigh sé go dtiocfadh leis an Aire Mac Guí a bheith chomh gann ar Ghaeilge agus a bhí daoine a rá. Níor shamhlaigh sé go dtiocfadh le hEnda Aoibhinn Álainn muintir bhocht bhrúite na Gaeilge a mhaslú mar sin – agus, mar is iondúil, bhí an ceart ar fad ag Balor an Bladaire, mar a fuair sé amach nuair a thug sé cuairt ar an aire úr ina oifig i dTithe an Rialtais i mBaile Átha Cliath.

  an clampar agus an chaismirt agus an challóid ar fad all the rumpus and furore
  ceapachán appointment
  samhlaigh imagine
  go dtiocfadh leis an Aire The Minister Could
  chomh gann ar so lacking in
  mar is iondúil as usual
  thug sé cuairt ar an aire úr he visited the new minister
  i dTithe an Rialtais in the Government buildings
 • Balor: Comhghairdeas leat ar do cheapachán, a Aire. Tá súil agam go bhfuil tú ag socrú isteach ar do phost úr.

  Comhghairdeas leat ar do cheapachán Congratulations on your appointment
  Tá súil agam I hope
  ag socrú isteach settling in
  úr fresh
 • Mac Guí: Go raibh maith agat, a Bhaloir. Tá an áit seo deas agus álainn agus spás mór, mar atá tú féin, a Bhaloir. Tá gach duine ag socrú mé isteach agus ag fáiltiú mé fosta.

  spás mór, mar atá tú féin a big space, like yours
 • Balor: Caidé do bharúil ar an chlampar seo ar fad faoi do cheapachán?

  Caidé do bharúil ar What do you think of
  clampar ruckus
 • Mac Guí: Tá mé happy amach, a Bhaloir. Ar dtús bhí mé ag séanna agus seachtanna, ach anois tá mé ar scamall a naoi.
  Bhí mé fear mór matamaitice nuair a bhí mé ar scoil agus tá cuimhne agam ar na huimhreacha ar fad; agus bhí mé fear mór Gaeilge fosta,
  ach anois tá mé fear beag Gaeilge – ach tá mé fear mór uimhreacha fós. Tá mé grá mór don Ghaeilge, mar atá tú féin, agus
  tá muintir na Gaeilge ag éirí tanaí ar an talamh, a Bhaloir. A Bhaloir: sin an tuiseal gairmeach. Bhí mé fear mór gramadaí fosta nuair a bhí mé óg.
  Gramadaí: sin an tuiseal ginideach. An bhfuil tú maith leat deoch, a Bhaloir?

  séanna agus seachtanna sixes and sevens
  ar scamall a naoi on cloud nine
  uimhreacha numbers
  an talamh the ground
  tanaí ar an talamh
  an tuiseal gairmeach the vocative case
  an tuiseal ginideach the genitive case
 • Ispíní Phuball na Gaeilge “The Irish Tent Sausages”

  Balor: Níl mé maith liom deoch… níor mhaith liom deoch, a Aire, go raibh maith agat. Ach caidé faoin chlampar seo ar fad?

  Níl mé maith liom deoch I don’t like drinnk
  níor mhaith liom deoch I wouldn’t like a drink
 • Mac Guí: Is maith liom campa go mór. Bhí mé ag campa nuair a bhí mé óg. Rinne mé tine agus itheann mé sausages gach maidin.
  Bhí mé a chodladh i bpuball. Sílim go raibh sé Puball na Gaeilge, a Bhaloir. Bhí mé fear mór Gaeilge ag an am nuair a bhí mé óg,
  ach is maith liom campa agus Puball na Gaeilge.

 • Balor: Clampar, a dúirt me, a Aire, ní campa Clampar!

 • Mac Guí: Tá cara agam agus bhí sé clamper, ach chlampáil sé carr gangster i mBaile Átha Cliath lá amháin agus tá sé bás anois.
  Cad é an Ghaeilge ar gangster, a Bhaloir?

 • Balor: Clampar, a dúirt mé. Commotion atá i gceist agam, a Aire!

 • Mac Guí: Sea! Tá tú ceart, a Bhaloir. Commotion: sin an focal ar gangster. Chlampáil sé carr commotion lá amháin agus tá sé ar shlí na firinscne anois. Ní raibh aon ghrá caillte idir é agus an commotion. Aon duine a bhíonn ag clampáil, bíonn a gcuid oibre gearrtha amach dóibh.

  ar shlí fírinne on the way of truth
  ar shlí na firinscne on the way of the masculine gender
  a gcuid oibre their work
  gearrtha amach dóibh. cut out for them
 • An Dá Thuarastal “The two salaries”

  Balor: An raibh tú trí chéile nuair a bhí gach duine ag tabhairt amach faoi do cheapachán, a Aire?

  trí chéile upset
 • Mac Guí: Trí chéile? Ba mhaith liom seo a chur ar an cheirnín: níl ach céile amháin agam, a Bhaloir, agus tá sise TD fosta. Níl sí aire cosúil liomsa, ach mar sin féin tá sí mo chéile, agus tá sí an t-aon chéile atá agam. Níl trí chéile agam. Tá mé Críostaí, bíodh a fhios agat. Níl mé Mormon, ach tá cara agam Mormon agus tá seisean trí chéile agus cuireann na trí chéile mo chara trí chéile. Tá siad ar fad go hálainn agus bíonn siad gléasta suas go dtí na naonanna, agus ar dtús bhí an chraic nócha sa teach, ach anois bíonn seisean trí chéile ag na trí chéile. Tá do chuid ceisteanna an-aisteach, a Bhaloir.

  trí chéile upset Mac Guí thinks Balor meant “three wives”
  ceirnín vinyl record
  níl ach céile amháin agam I have just one wife
  bíodh a fhios agat I will have you know
  gléasta suas go dtí na naonanna dressed to the nines
  an-aisteach very strange
 • Balor: A Aire, éist leis an cheist go cúramach, le do thoil: an raibh fearg an domhain ort nuair a bhí daoine ag gearán faoi do cheapachán?

  go cúramach carefully
  fearg an domhain tremendous anger
 • Mac Guí: Fearg an domhain! Níl an domhan fearg ach ba chóir go mbeadh sé, mar tá an-chuid rudaí dána ar siúl ar domhan.
  Féach ar Syria. Tá sé ar fad madra ag ithe madra thall ansin. Cuireann sé mo chroí i mo bhróga. Agus féach ar an Úcráin agus an Phailistín –
  ó gabh mo leithscéal! Níl mé cinnte an bhfuil cead ag airí an focal sin a úsáid –féach ar Gaza. Tá mé fearg faoi sin. Tá mé in aice liom féin le fearg agus tá an domhan in aice leis féin le fearg agus tá mo chéile trí chéile faoi. Níl a fhios agam cad a bhfuil an domhan seo ag teacht go dtí! Anois an bhfuil aon cheist eile agat, a Bhaloir. Tá an-chuid ceisteanna agat.

  madra ag ithe madra dog eat dog
 • Tobar, Níl Fhios Agam Thady “well, I know nothing”

  Balor: A Aire, níl mé ach ag iarraidh a fháil amach an raibh tú ar buile nuair a bhí daoine ag gearán faoi do cheapachán.
  Sin an méid! An raibh tú ar buile?

  ar buile enraged
  ag gearán faoi do cheapachán complaining about the appointment
  Sin an méid! That’s what
 • Mac Guí: Ar buile? Níor thug mise buille do dhuine ar bith riamh, agus níor thug mo chéile buile domsa riamh…sílim.
  Marcáil tusa mo chuid focal, a Bhaloir, tá do chuid ceisteanna ana- ana- ana-aisteach. Beidh mé ag caint le d’eagarthóir ar Beo.ie agus
  ní bheidh sé sásta, agus ní bheidh tusa sásta agus ní bheidh mise ná mo chéile ar buile.

 • Beidh mise ag dul go rialta go Odious Gael chun slacht agus snas a chur ar mo chuid Gaeilge. Nach raibh an píosa Gaeilge
  sin go hálainn, a Bhaloir? D’fhoghlaim Leamh Ó Cuinneagáin é sin domsa ar an phóca fón. Tá Leamh ana-dheas ar fad ar fad agus
  tá a chéile ana-dheas ar fad ar fad fosta. Sílim nach bhfuil trí chéile aige fós. Tá sé chun cur mé go dtí May Mac Ránais,
  an múinteoir Gaeilge. Dúirt sé liom go bhfuil mise agus May in oiriúint dá chéile agus go bhfuil mise tuillte aige.
  Ní thuigim cad is brí leis sin. Beidh orm é a fhéachaint suas san fhoclóir. Tá mé lán pónairí faoi dul go dtí May.
  Deir Leamh Ó Cuinneagáin liom go mbíonn May lán pónairí go minic fosta agus go mbromann sé mar an diabhal.
  Tá mé chun féachaint suas é sin fosta mar ní thuigim é fós. An bhfuil aon cheist eile agat, a Bhaloir.

  go rialta regularly
  chun slacht agus snas a chur ar to tidy up
  D’fhoghlaim learned
  in oiriúint suited
  cad is brí leis sin wehat that means
  pónairí beans
  go mbromann sé mar an diabhal he farts like the devil
 • Balor: Níl, a Aire, go raibh maith agat. Mar is mó a smaoiním air, tá tusa tuillte ag muintir na Gaeilge.

  tuillte deserved
 • Mac Guí: Go raibh maith agat, a Bhaloir. Tá gach rud tobar a chríochnaíonn tobar. Beidh mé ag fáil bháis chun an t-agallamh seo a léamh ar Beo!

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  léamh reading
  leamh dull, insipid
  A Copper Mine in Anc… on The Archaeology of Armage…
  gmcdavid on Supernovae
  gmcdavid on Supernovae
  Phillip Helbig on Columbus and the Flat Ear…
  gmcdavid on Phosphine on Venus: Not so…