Monday Night Irish Class, February 3, 2014

Irish Class, February 3, 2014

Rang Gaeilge, 3ú lá mí Feabhra 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Little Christmas

Transcription

Lá nodhlag beag.
Tugtar dhá lá deag na nodhlag ar na dhá lá deag ó lá Nodhlag go dtí an séamhat lá de Eanar. Lá nodhlag na mban, nó lá an Chinn,
no lá Nodhlag beag a thugar ar an an séamhat lá de Eanair.

Lastar coinnle an oidhce sin leis. bíonn sé socair roimh ré ag muinntir an tighe go n-eireóchat duinne de’s na garsíun
go moch maidean lae Nodhlaig bhig agus go raghat sé amach agus go dtiocfadh sé isteac[h] agus “beannacht Dé isteac[h] annsa” a
rágh aige Sé an cuis a deireann sé é sin na cun go bheadh sean agus ragh ar muinntir an tighe sin rith na bliadhn.
Níor mhaigh leis na páistí aon obair dodheunamh an lá sin mar chaidead siad é go déunamh gách aon lá i rith na bliadhna.

Chreidfidh na sean daoine go n-iompóchadh an t-uisce in a fhuil an t-am marb den oidhche, agus d’fanfaidís in a suidhe
ag faire air. Deintí da coinnle deag do lasadh in onoir do’s na dhá Easpail deag. Acht tá an nós sin marbh anois.

Máighreadh Ní Cadhla 30-6-1938


Modern Irish

Lá Lollag beag.
Tugtar dhá lá deag na nollag ar na dhá lá deag ó lá Nollag go dtí an séú lá de Eanair. Lá nollag na mban, nó lá an Chinn,
no lá Nollag beag a thugar ar an an séú lá de Eanair.

Lastar coinnle an oíche sin leis. Bíonn sé socair roimh ré ag muintir an tí go n-éireóiodh duinne de na garsúin
go moch maidin lae Nodhlaig bhig agus go rachad sé amach agus go dtiocfadh sé isteach arís “beannacht Dé isteach anseo” a
rá aige Sé an chúis a deireann sé é sin na cun go bheadh sean agus rá ar muintir an tí sin rith na blianta.
Níor mhaith leis na páistí aon obair a dhéanamh an lá sin mar chaitheamh siad é go déanamh gách aon lá i rith na bliana.

Chreidfidh na sean daoine go n-iompóiodh an t-uisce in a bhfuil an t-am marbh den oíche, agus d’fanfaidís in a suí
ag faire air. Deintí dhá coinnle deag do lasadh in onóir do na dhá Easpail déag. Ach tá an nós sin marbh anois.

an Chinn ← an Ceann the end [here]
period of time
socair arranged
roimh ré beforehand
rachad would go
leastar vessel, container
leasaigh amend, reform, improve
las light v
coinneal candle f pl coinnle
socair quiet
moch early
ansa ← anseo here
cúis cause, reason f2
dog gs, gpl con
cun stoutness, thickness
rath prosperity, abundance m3
dodhéanta impossible, hard to do
déanamh making, doing
chaiteamh a dhéanamh have to do
iompóiodh would turn
fan stay, wait, remain
faire watch, wake f4
onóir
aspal apostle
nós custom, manner
deintí used to do Munster p hab of déa

Noun Review #6 — 1st Declension Pattern

 1. Cá bhfuil máthair na cat gcat?
 2. Ní maith liom dath an buidéal bhuidéil sin.
 3. Cén sórt carr cairr a cheannaigh tú?
 4. Seolann na bád báid thar an áit seo ‘chuile lá.
 5. Cén uair a shroicfidh muid barr an cnoc cnoic?
 6. An bhfuil tú ag dó na paipéar bpaipéir inniu?
 7. An í an chos ball an corp choirp is fuide?
 8. An dtuigeann tú ciall an saol shaoil?
 9. Fainic! Tá poll poll mór ar an tsráid.
 10. Ní thuigim focal focail fhada go hiondúil.
 11. Cá bhfuil bosca na blaincéad mblaincéad?
 12. Rachaidh mé go dtí an séipéal séipéalDomhnach Domhnaigh.
 13. An bhfuil eolas an bealach bhealaigh agaibh?
 14. Bhuel, sin deireadh an scéal scéil, cinnte.
 15. Cuir píosa fód fóid eile ar an tine, le do thoil.
 16. Cloisim fuaim na clog gclog ag an meánlae.
 17. An bhfuil tú ag léamh leabhar leabhair nua?
 18. Tá mé ag dúnadh an doras dorais anois.
 19. Feicifidh mé ag tús an cosán chosáin thú.
 20. Is bréa liom amhrán amhráin binn an éan éin.
 21. Beidh fiosrúchán fiosrúcháin le cúis an bháis a fháil amach.
 22. Creidim go bhfuil costas na bord mbord ródhaor.
 23. Cén saghas peann pinn atá agat?
 24. Muise, tá boladh na breac mbreac siúd uafásach!
 25. Tosóidh cruinniú na sagart sagart go luath.
cat cat m1
buidéal bottle m1
carr carr
seol sail, send
bád boat
sroich reach, attain, achieve
cnoc hill m1
two
paipéar m1
ball organ
corp body
ciall sense, meaning
saol life m1
poll hole
focal word
iondúil usual, customary
blaincéad blanket
scéal story
fód sod m1
fuaim sound f2
clog clock
leabhar book
doras door
cosán path, footway m1
amhrán song
éan bird m1
fiosrúchán inquiry, inquistion m1
bás death
bord table
peann pen
boladh smell, scent m1
breac trout m
uafásach horrible, terrible
tosaigh begin, start
cruinniú gathering, meeting
sagart priest

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.