Monday Night Irish Class, September 30, 2013

Irish Class, September 30, 2013

Rang Gaeilge, 30ú lá Mí Mheán Fómhair 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Dozaen Fada Haiku le Jack Kerouac!

móinéar maidine –
    as eireaball mo shúile
lustan aonair

móinéar meadow
maidin morning f gs maidine
eireaball = rioball = drioball tail /ribəl/
súil eye f gs npl súile
lustan aonair a lone weed

stop na feithidí go léir
    in ómós
don ghealach

stop na feithidí go léir the insects stopped
ómós tribute, respect, homage
don ghealach to the moon

reoite
    sa bhfolcadán éan
duilleog

Leaf frozen in the bird bath

folcadán bath tub eclipsed with sa here

is glan iad boinn
  mo bhróg ó bheith ag siúl
faoin mbáisteach

bonn sole m gs npl boinn
is glan iad boinn my shoes are clean Fronting with copula for emphasis
mo bhróg ó bheith ag siúl my shoes from walking
báisteach rain Conn.

sa chófra cógas
    cuileog gheimhridh
a cailleadh de sheanaois

cófra coffer, chest
sa chófra cógas in the medicine chest Note cófra lenited with sa here.
GR is not consistently following one dialect
cuileog fly [insect]
a cailleadh de sheanaois is lost to old age cailleadh p aut

lampróg ina codladh
    ar bhláth:
tá do sholas ar lasadh!

lampróg ina codladh firefly sleeping
bláth flower m3
tá do sholas ar lasadh your light is lit

braon fearthainne
    ón díon …
thit im bheoir

braon drop
fearthainn rain Don., Mun.
ón díon from the roof
im in my i + mo
thit im bheoir fell in my beer

síobadh sneachta –
    an chathaoir shamhraidh
á luascadh léi féin

síobadh sneachta blizzard
an chathaoir shamhraidh the summer chair
luascadh swaying, swinging

caifé á dhoirteadh
    go ciúin san iarnóin
nach taitneamhach!

caifé á dhoirteadh coffee being poured
go ciúin san iarnóin quietly in the afternoon
taitneamhach likeable, enjoyable; bright, shining
nach taitneamhach isn’t it likeable, enjoyable …

dríodar an chaife
    ag glioscarnach
faoi sholas na maidine

dríodar sediment, dregs
glioscarnach glistening

Á, criogair
    ag scréachaíl
chun na gealaí

criogar cricket m npl criogair
screach screech, squeek
chun to, towards Don.,Mun.
gealach moon gs gealaí

cuileog
    chomh huaigneach liom féin
sa teach folamh seo

cuileog fly insect
uaigneach lonely
chomh huaigneach liom féin as lonely as I am
sa teach folamh seo in this empty house

cróntráth – ceileann
    an síobadh sneachta gach aon ní
fiú an oíche

Dusk – the blizzard conceals everything, even the night.

cróntráth dusk, gloaming
ceil conceal, withhold, suppress
an síobadh sneachta the blizzard
gach aon ní everything
fiú an oíche even the night

dozaen Fada 13 (baker’s dozen) lit. “long dozen”
chomh mór le fathach as big as a giant Pattern: chomh X le Y
fiu even; worth
gach madra every dog
gach aon madra every dog
‘chuile madra every dog chuile gach uile. Conn.
gas stalk, sprig m1
goose f4
bródúil proud
go háirithe especiallya
clampar disturbance, commotion
uafásach awful, terrible
rírá hubbub, uproar
tharam past me
iompar carriage, conduct, carrying
tuarim opinion
barúil opinion f3
ó smacht out of control
faoi dheireadh finally, at last
suim sum, amount; interest, regard f2
seard it is…. is an rud é
ceard what is…? an rud é
fíor truth; true f2; a1
is fíor é it is true
bréag lie, falsehood f2
mínhúinte rude, unmannerly
tua axe, hatchet f4
goid steal v
Tá go bóg é. Take it easy.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.