Monday Night Irish Class, September 23, 2013

Irish Class, September 23, 2013

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí Mheán Fómhair 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Spúcanna, Sceithirí, agus Saoirse Idirlín

<!–

–>

gúthan telephone m2
fosta also Don.
faire watch f4
tóraíocht pursuit, hunt, search f3
Meitheamh June lit. “middle” [of summer]. cf. Meán Fómhair
luathfhichidí early twenties
Cúléisteoirí Eavesdropping
fiú even
dá réoir sin as a result of that
treo direction
cúis cause, reason, case f2
buartha sorry, worried
sa chás seo in this case
léir clear, distinct
go léir wholly, entirely, all
thar lear abroad
go háirithe especially
freastalaí server m4 restaurant or computer
scagtha filtered
‘Sé sin given that
cheana already

i ndáiríre really
snáthaid needle f2
fánach wandering, straying

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.