Monday Night Irish Class, June 3, 2013

Irish Class, JUne 3, 2013

Rang Gaeilge, 3ú lá Mí na Mheiteam 2013

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Cré na Cille — Earrach 1949: Bás Thomáis

p. 33
T’anam an docks é = D’anam don diucs What the devil
giodán talúna = geadán taluna bare patch of ground
leathghine half guinea
tóg lift, raise, take, take up
braonachaí = braontachaí drops
comhairle advice
ráigeannaí fits, sudden outbreaks
lig let, allow
bothán cabin, shed
braon drop
gob beak, tip, bill
Ba chuma All the same
leoiste idler
siocair cause, occasion
saolach long-lived
léim jump
choíche forever
súil eye, hope
scoth point, choice
An chéad rud eile the next thing
cailleadh will lose
p. 34
pléascadh would explpde
leathaobh would spread
tráthuil timely, opportune
ardaigh raise, elevate
siocair cause, occasion
saothraigh labor, toil
de bharr as a result of, becaue
póit drinking bout, hangover
corr- odd, occasional (prefix)
ullmhaithe ready, prepared
croíúil hearty, cordial, cheerful
clois hear
bhreathnófá would watcg
murach if not, only
giodán talúna bare patch of ground
pleota stupid person, fool
fiú worth
leitheachaí like, equal [?}
dálach day of assembly
ídigh use. wear out, consume vn idiú
intinn mind, spirit
p. 35
canúint speech, expression, vernacular
reacht law, statute
súdaireacht cajoling, toadyism; tanning
clab mouth [rude]
cocach pointed, cocky
iomaí many
bantracht womenfolk
dáiríre seriousness
gearr short
faitíos fear
gleoite neat, pretty, charming
beannú prosperity, blessing
théis after tar éis
polláire nostril, buttonhole
siosúir scissors
briogadán prickle, little stick
bobailín tuft, tassel, pom-pom

Cré na Cille — Teacht Bhileachaí

p. 36
ar fáil available
Cáide…? what did…? Cad a rinne…?
meas tú respect you, do you think
corpadóir criminal, vicious person
caol slender
síneadh extension, stretching
te hot, warm
bruite boiled, cooked
a deireadh an créatúr bocht the poor creature used to say p hab
dícheall way, manner
caoi way, manner
Sé’n chaoi é ← Is é an chaoi that’s the way it is
choíche ever, forever
le haghaidh for
mallaithe accursed, vicious
lig let, allow
suigh sit
soilse brightness, light, flash of lightning f4
lasadh lighting, flaming
rinn point, tip npl reanna
cuain litter, brood, band f2
aicíd disease
colbha na leapan edge of the bed
luí lying down; tendency, pressure m4
faoilte releif
i ndán in store
gnaíúil beautiful, decent
p. 37
críonna wise, prudent
grabairín puny, underdeveloped person
cnó nut, metal nut
áirid = áirithe certainty, surety
pabhsaetha posies [flowers]
dearmad forgetfulness, negligence
fóir help, relieve, save
go bhfóire Dia orainn God help us
ciall sense, sanity, perception, meaning f2 gs céille, ds céill
troid fighting
duifean darkness, cloudiness, shadow, scowl m1
eicínt = éigin some
créafóg clay, eartb f2
Is fearr an t-imreas ná an t-uaigneas. Better strife than loneliness

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.