Monday Night Irish Class, August 6, 2012

Irish Class, August 6, 2012

Rang Gaeilge, 6ú lá Mí na Lúnasa 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

08/09/12

–>

Mithid & Oiread

Mithid refers to “time” in a particular way. It is used in expressions like “It’s about time that …” or “It was high time that …”. It refers to due time, convenient time, appropriate time.

 • Nuair nach dtagann duine nó rud go mbíonn sé thar am dó teacht, ‘is mithid dó teacht,’ a deirtear.

  tagann comes pres. of tar
  for him/it do + é
 • Tá mí anois ó scríobh mo chara chugam — is mithid dom é a fhreagairt.

  month
 • Tá an seanghluaisteán seo i riocht titim as a chéile, ba mhithid dom ceann nua a cheannach.

  seanghluaisteán old car
  riocht shape, form
  tabhair faoi deara to note
 • ‘Ag dul a chodladh atá tú?’ ‘Is ea go deimhin; nach mithid d’aon duine a bheith ina chodladh ar a haon déag?’

 • Ba mhithid don chapall sin rás a bhuachan.

  It is time for that horse to win a race

 • Nuair a bhíonn maith nó cabhair nó fuascailt éigin i bhfad gan teacht is é a deirtear nuair a thagann sé sa deireadh: ‘Más maith is mithid é!’

  cabhair help, assistance
  fuascailt release, deliverance, solution
  éigin some
  más if
 • Tuigeann sé anois go ndearna sé dearmad. Ba mhithid go dtuigfeadh sé é.

  dearna did, made p dep of déan
  dearmad mistake, omission, forgetfullness, negligence m1
 • Ní mhúchann sé an solas gur mithid leis titim dá chodladh.

  múch smother, extinguish
 • Nuair ba mhithid leis dul abhaile, bhí an gluaisteán chomh fuar sin nach ngluaisfeadh sé dó.

  gluais move, set in motion
  for him/it do + é
  nach ngluaisfeadh sé dó it would not start
 • Nuair a thagann mí Bhealtaine is mithid le daoine triall ar an bportach chun móin na bliana a bhaint.

  triall journey, expedition
  portach bog m1
  móin peat
 • Trí seachtaine roimh Nollaig, is mithid le siopadóirí a bheith ag gléasadh nó ag cóiriú na bhfuinneog.

  gléas arrange, prepare
  cóiriú arrangement, dressing, preparing, mending
 • Tháinig Seán agus is mithid dó sin.
  Seán has come and it’s about high time he did.

 • Ba mhithid dó pósadh.

  It was time he was married.

Additional Usage Notes

 • Nuair a tháinig ar a mhithidí féin.
  in his own good time.

 • Ag brath ar a, ag feitheamh/fanacht lena, mhithidí.
  awaiting his convenience. [negative connotation]

 • Ní ar mo mhithidí atá.
  it is not for me to choose the time.

 • Is mithid liom …
  It is time to …

 • Is mithid dom …
  It is time for me to …

 • Ní mithid dom dul ann fós.
  It is not yet time for me to go there.

Oiread means “amount,” at heart. But it is probably more often used in comparisons – that amount of, as much as, twice as much as, etc., and even to express “either” in the sense of “not either” at the end of a clause or sentence – rather than just to express “amount” or “quantity” in typical statements.

 • Níl a oiread agam leatsa.

 • Níl a oiread céille agat le cearc, i.e. is mó ciall a bhíonn ag cearc ná mar atá agatsa agus ní mor le rá é sin.

  ciall sense gs céille. ds céill
  mor le rá big deal
 • ‘An itheann an fear sin feoil?’ ‘Ni itheann, ná iasc ach a oiread.’

  ach a oiread either
 • ‘An bhfuair sé a dhóthain den chíste milis?’ ‘Fuair sé a oiread de is ba leor dó.’

  dóthain enough, sufficiency
  leor much, many
 • Is baol nach bhfuil a oiread fuinseoige sa tír is a choimeádfaidh camáin linn.

  baol danger
  fuinseog ash f2
  coimeád keep, observe, guard
  camán stick m1 hurling
 • Níl a oiread is a chaochfadh do shúil de thobac sa siopa.

  caoch blind
  súil eye, expectation
  caoch do shúil wink
 • Tá a oiread is a shnámhfadh bád de thae ólta againn anois.

  a shnámhfadh bád float a boat lit, “swim”
 • Cheannaigh sé a oiread leabhar is nach mbeidh léite aige go brách.

  léigh read va léite
 • Tá a dhá oiread, a thrí oiread, a sheacht n-oiread airgid ag Sean le Séamas.

 • Tá a oiread le déanamh ná feadair mé cá dtosóidh me.

  tosaigh begin
  ná feadair mé I don’t know
 • Níl a oiread aithne air léi.

 • Fuair me buille de chamán sa cheann agus d’éirigh oiread mo dhoirn de chnapán air.

  camán stick m1 hurling
  doirn fist
  cnapán lump
 • Ná tabhair a oiread de shásamh dóibh.

 • sásaigh satisfy, please
  a oiread de shásamh that much satisfaction

Additional Usage Notes

Oiread is basically a noun without gender! It looks very much like a masculine noun,
but you never see or hear an t-oiread, and you don’t use the feminine article na in the genitive. It is followed by the masculine form of the adjective. That ach a oiread form (“either, neither”) is also seen as ach an oiread, but in either case, it is generally said (and sometimes written) “ach oiread“.

 • Comparisons:

  oiread le [for nouns]. oiread is [for verbs]

 • A oiread ba bheo iad.
  as long as they were alive.

 • Bhí a oiread deifre orainn leis an obair …
  we were in such a hurry with the work …

 • Dá mbeadh a oiread de mhisneach aige
  If he had that much courage

  Níl a oiread de mhaith ionat.
  you haven’t got the guts

 • Déanfaidh mé a oiread duit.
  I’ll do as much for you.

 • Ach oiread leat féin
  any more than you

  Ach oiread leis sin
  for that matter

 • A oiread is a shásódh é
  as much as that would satisfy/please him

  A oiread is is mian leat
  as much as you wish.

 • Ní raibh a oiread is focal as.
  there wasn’t so much as a word out of him.

 • Tá do thrí oiread ann
  he is three times your size

  Níl oiread m’ordóige ann
  he’s not as big as my thumb

  Níl m’oiread ann
  he is not as big as me.

 • Oiread dubh na h-iongan
  as big as the black of the (finger)nail

 • Dá oiread
  for its size


An mbeidh an Sindo níos báúla don Ghaeilge?

báúil sympathetic

 1. NÍL aon dabht ach go bhfuil an
  Irish Independent níos báúla
  don Ghaeilge ná mar a bhí.
  Tráth dá raibh ní raibh ach trí
  scéal sa nuachtán faoin
  nGaeilge; 1. Tá an Ghaeilge
  marbh/ag fáil báis, 2. Caitear
  an-iomarca airgid ar an
  nGaeilge agus 3. Is bac í an
  Ghaeilge ar dhul chun cinn an
  chine daonna.

  tráth time
  bac hindrance, barrier
  cinn surpass, overcome
  dul chin cinn to the advancement
  cine race

 2. Tá an-athrú
  tagtha ar chúrsaí le blianta
  beaga anuas, go háirithe ó
  chuireadh an nuachtán ar fáil
  saor in aisce le Foinse ar an
  gCéadaoin. Céard faoin Sunday Independent, áfach? Go
  traidisiúnta bhí an nuachtán
  thar a bheith naimhdeach don
  Ghaeilge, go háirithe colú-
  naithe ar nós Emer Kelly, Eilis
  O’Hanlon agus Declan Lynch.

  tagtha coming va of tar
  áirithe certain, particular
  aisce charge
  áfach however

 3. Scríobh beirt Ghaeilgeoirí ailt
  don Sindo le roinnt blianta
  anuas áfach, Marc Coleman
  agus Concubhar Ó Liatháin,
  ach an bhfuil seans ann go
  mbeidh an páipéar níos báúla
  fós don teanga amach anseo?

  amach anseo from now on

 4. Bhuel, tá an ruaig curtha ag
  Denis O’Brien ar Gavin O’Reilly ó Independent News and
  Media agus smacht nach mór
  faighte aige ar an gcomhlacht.
  Dealraíonn sé go cuireann
  O’Brien a pháistí chuig bunscoil lánGhaeilge, Scoil Bhríde
  i Raghnallach, Baile Átha
  Cliath, mar sin is cosúil gur
  féidir linn glacadh leis nach
  bhfuil sé in aghaidh na Gaeilge
  ar aon chaoi!

  ruaig chase, rout, attack
  smacht control
  nach mór almost
  samhlaigh imagine
  comhlacht company

<!–


Dá mbeach slaitín draíochta againn!

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.