Monday Night Irish Class, June 4, 2012

Irish Class, June 4, 2012

Rang Gaeilge, 4ú lá Mí na Mheiteamh 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Dúnmharú ar an Dart

Mapa DART

<!–

–>

Zurich fós
B’in
lig let, allow
lig ar pretend
go rúnda secretly
roinn department
boc character, fella
Díoladh would sell
airm weapons
briogáid brigade
cuma appearance
freagrach answerable, responsible
laghad smallness, fewness, at least
is dócha probably
captaen captain
éirí becoming, rising
cairdiúil
mar sin so
orainn on us, we had to ar
cúramach careful
úsáid use
glaodh would call cond of glaoigh
ag teastáil needed
le haghaidh for
éigin some
iomarca excess, too many, too much
tarraingt pull, drag, tug f
ag lorg looking for
ar a mhéad at most
aird attention
dúinn to us do
goid steal
muinín confidence
go pearsanta personally
end p. 52
gabh take, catch, capture vn gabháil
eagla fear
ciúin quiet
tábhachtach important
cúirt court pl cúirteanna
astu from them
mar is gnách as usual
cónra coffin
boc buck, playboy
cead leave, permission
freagair answer v
ceart right m1 pl cearta
ionad center
mair last, survive
go díreach directly
end p. 53
scaoileadh was shot
locht fault
an bloc the head
ar fad all
leag knock down, lower, lay, set
éist le listen to
giúistís justice
breith judgement, decision f2 pl breitheanna
níos boige softer, more lenient
meabhair mind, memory
tús start
goid theft
nach ndearna did not p dep of déan
gorthaite hurt
cibé ar bith at any rate
éalú escape, evasion m4
uaidh from it ó
cosaint defense, protection f3
leithéid like, counterpart, equal
gearradh cutting, cut
gabháil catch, seizure f3
cillín cell m4
end p. 54
Tá súil agam I hope
foghlamtha learned
clampar caper
díobh from/off/of them de
glais lamh handcuffs
leo with them le
go deo forever
conas how
tarraing pull, draw, drag, attach
uafasacha terrible
cloiste heard
B’in é an Tuirc that was in Turkey
cibé ar bith at any rate
trá beach
An ghrian ag taitneamh The sun was shining
scáthán mirror
end p. 55
le dul
tae tea
Muinseó Mountjoy
pointeáilte accurate
taitin shine, please
nádúr nature
is dócha
bardéir warden
peinteáil painting f3
lean follow, continue
ag lorg looking for
ag díriú pointing
méar finger
cúinne corner m4
caol slender
rógaire rogue
aréir last night
to/for him do
end p. 57
falla wall
sé mhí 6 months
scuab brush
buille blow m4
anáil breath
fan stay, wait, remain
maité cill cell mate
saighdiúir soldier
ginearál general
arm army
buail hit, strike, defeat

The Nuts and Bolts of, well, Boltaí agus Cnónna (agus Scriúnna agus Tairní, for good measure!)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.