Monday Night Irish Class, May 14, 2012

Irish Class, May 14, 2012

Rang Gaeilge, 14ú lá Mí na Bealtaine 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Dúnmharú ar an Dart

Mapa DART

Amsterdam agus Zurich arís
ag bun at the base
bríste pants
seaicéad jacket
iarnáil iron v
dearmad forget
tamall while
end p. 45
carbhat tie n (item of clothing)
maraigh kill v
bain de take off
end p. 46
urchar cast, shot m1
tapa quick, ready, active
cúis cause, reason
go deo forever, always
i gcúl in back
ar chúl back of (behind)
ar gcúl backwards
sa láimh in the hand dative of lámh f2
cúinne corner m4
scaird jet f2
aithri penance, repentance f4
peacaigh sin v
scaird aithri, scaird pheacaí burst of repentance, burst of sin
lár middle
linn pool, pond; space of time, period
ar nós like
end p. 47
luath quick, speedy, early
go luath soon
níos luaithe earlier
leo with them le
suíochán seat m1
tosaigh begin, start, front
ordaithe orders
méid amount, quantity, extent m4
smairteáilte
acu at them ag
imeacht going, departure m3
ionadh wonder, surprise m1
mais mass, quantity of matter f2
glaoch call m1
teastaigh be wanted, be needed vn teastáil
leithéid like, counterpart, equal f1
socrú settlement, arrangement m4

fabraic fabric
pota pot
deágóir teenager m3
taispeántas show, exhibition m1
taispeánt show, exhibition f3 gs taispeána
taispeán show, exhibit, reveal v pres taispeánann. vn taispeánt
tuirne spinning wheel m4
seol loom m1
seol sail, send v
dathaigh color, dye, paint v
olann wool f
caora sheep f gs, gpl caorach. npl caoirigh
snáth yarn, thread, web m3 pl snáthanna
lá breithe birthday
aois age f2 pl aoiseanna
Tá sí bliain d’aois. She is a year old.
ciúin calm, still a1

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.