Monday Night Irish Class, April 30, 2012

Irish Class, April 30, 2012

Rang Gaeilge, 30ú lá mí Aibreáin 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Dúnmharú ar an Dart

Mapa DART

Amsterdam
meánlae midday
tram tram m4 pl tramannna
péist reptile, monster, worm f2 pl péisteanna
geal bright
gearradh cutting
slí way, road
rompu before them, in from of them roimh
álainn beautiful
ag lorg looking for
stocaí socks
péire pair
schoonmaakar cleaner [Dutch]
guth voice
lasmuigh outside
geit fright
bastún lout m1
baatúin shalacha dirty louts Per Will: “Although there really isn’t any gender in the plural in Irish,
the adjective is lenited because it follows a plural that ends in a slender consonant. “
ramhar fat adj pl ramhra
taitneamh liking, enjoyment
Meneer, bent U klarr? Sir, Are you ready? [Dutch]
Ní dúirt did not say dúirt is not lenited. Peculiarity of this
irregular verb. Sometimes in the West you find Níor ‘úirt
end p. 34
córigh make [a bed]
bruscar trash m1
míchompord discomfort m1
an Ísiltír the Netherlands
Hu laat is het? How late is it? [Dutch
als ‘t u blieft please
náire shame
dank u vel thank you [Dutch]
aisti from her as
siúil walk v vn siúl
Dag goodbye lit “day” [Dutch]
croí heart
lár center
pas falsa false passport
go luath early, soon
beár bar [public house]
speisialta special Contrast spéisiúil “interesting”
cara friend
Corcaíoch Cork man
darbh ainm whose name was, called past copula ar.
Like X is ainm dom.
gafa trapped
billí bills
drugadóir drug dealer
lán full
stuif stuff
uaidh from him ó
ar cheann Éireannach one of Ireland
deireanach last
end p. 35
céim step f2 pl céimeanna
coiscéim footstep
chugat to you chuigh
áthas happy
cúramach carefully
feadh extent, distance, duration m3
ar feadh soicind for a second
cuidiú help
lig let, allow
di to/from her do
fanacht wait, stay m3
eagla fear
smaoinigh think, consider, recollect
smaoineamh thought, idea m1
slán safe, healthy
spás space, room m1
pacáilte packed
end p. 36
laistiar behind
déanach late
níos déanaí later
simplí simple
uait to/from you ó
ciúnas silence
tá tart orm I am thirsty
beár bar [public house]
cúinne corner
cúramach careful
leor manhy
toitín cigarette
lasán match [for lighting], flame m1 – gpl here?
daor expensive Beidh daor. “That will be expensive.”
Not Bheadh “would”
end p. 37
grianghraf photograph
díot from you, off you, of you de
Gruagaire hairdresser
chuige to him chuig
díom from me de
gealgháireach sunny, radiant, joyous
ribe hair, bristle m1
croiméal moustache m1
fás grow
fág leave, forsake vn fágail
pacáil packing v, f3
tosaigh begin, start
ag crith shakinh
ar fad all over
briseadh break, fracture m
go dubhach bitterly, dispondently
end p. 38
ar feadh tamaill fhada for a long time
teas heat
béal mouth
toit smoke
allas sweat
boladh smell
stáitse stage
cúinne corner
ar síul going on, in progress
acu at them, they had ag
craiceáilte crazy
os over
os comhair opposite, in front of
trioblóid trouble, affliction f2
teach slán safe house
end p. 39
taobh amuigh outside
abhainn river f2
céanna same
laistiar behind, on the west side
fíochmhar fierce
to him do
cúl back

Dative
as a láimh from his hand
ina láimh in his hand

Ceard atá uait? What do you want/need?
sceitmíní excitement, raptures, ectasies This is a plural
áthas joy, gladness m1

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.