Monday Night Irish Class, April 16, 2012

Irish Class, April 16, 2012

Rang Gaeilge, 16ú lá mí Aibreáin 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Labhairt an marfóir Plútóin ag Ollscoil Minnesota ar an Déardaoin. http://tinyurl.com/7xw4by3.
Bhí mé agus mo iníon altrama ansin. An-spéisiúil.

long ship
bréagach false
léacht lecture
réalteolaíocht astronomy f3
pláinéad planet m1 gs,npl pláinéid. gpl pláinéad
taispeáin show, exhibit, reveal v
taispeáint show, exhibition f3 gs taispeána
taispeáintas show, exhibition, indication m1
spéisiúil interesting
marfóir killer m3
maraigh kill

Dúnmharú ar an Dart

Mapa DART

Zurich arís
ocras hunger
beár bar [drinking establishment] m2
béaldorais next door
le n-ithe in order to eat
stól stool
meaisín machine
toítín cigarette
cúl back
leathbealach halfway
béile meal
siúl walk why shiúíl here? 2nd i
treo direction
sroich reach
acu at them, they have ag
coinne appointment, expectation [of meeting] f4
i gcoinne against
buail hit, strike
buail le meet
radharc sight, scene
creidiúnt, creisdiúnt credit, credence f3
os a chomhair in front of him
mar a bheadh as if
buille blow, stroke m4
casúr hammer m1
end p. 30
caith wear out, consume, spend, throw, cast, shootx
buama bomb m4
cófra chest m4
falla wall
cairpeád carpet
fiú amháin even
millte ruined
gearrtha cut
seomra folctha bathroom
ar an bpointe on the spot
glúin knee f2 gs,npl glúine
sínte extended
cuma shape, form, appearance f4
buille blow, stroke m4
caith
nigh wash
luigh lie, settle
mar a bheadh as if
ag iarraidh trying to
coinneáil keeping
rólán too full
póilín police officer m4
mar sin so
glaoch call
troid fight m3, v
oifigeach officer
fear patróil patrol man
léigh read
cearta rights
greim grip, hold
rug greim took hold
Lig dom leave me
brón sorrow
eagla fear
láidir strong
uaidh from him ó
cic kick
bolg stomach
i gcoinne against
falla wall
ina chnap in a heap
gunna gun
end p. 31
clois hear
troid fight
rolladh rolling
go tobann suddenly
pléasc explosion, bang
droim back
piléar bullet
sceon terror
ar feadh for
linn pool
geal bright
fuil blood f gs npl fola
ag fás growing
ag dúiseacht waking up
staighre stairs
bileog leaf, sheet f2
scoláire school-child m4
lorg mark, print, trace
torann noise m1
forhalla reception area
éinne anyone aon duine
urchar shot
go mall slowly
codladh sleep
smaoineamh thought, idea m1
fiú even [here]
folamh empty
dúisigh wake up
coscán brake m1
orlach inch
uaidh from him ó
end p. 32
ionadh surprise
paisinéir passenger
brostaigh hasten, hurry
seanaithne long acquaintance
conas how
i bhfolach in hiding

Note fhaca “did not see” vs. nior chuala “did not hear”. fhaca because
feic “see” has both independent and dependent forms of the past tense (chonaic/ fhaca), while
cluin/clos “hear” has just
the one form (chuala)

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.