Monday Night Irish Class, February 27, 2012

Irish Class, February 27, 2012

Rang Gaeilge, 27ú lá Mí Feabhra 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

deiseal sunwise, in the right hand direction, clockwise
tuathalach counterclockwise, to the left, awkward
bunúsach basic, original; substantial, well-to-do
neoidríonó neutrino m4 gs neoidríonó. npl, gpl neoidríonónna
díospóireacht debate
le tamall for a while

Dúnmharú ar an Dart

Mapa DART

éigin some
leac oighear sheet ice
ina n-áit instead, in their place  i + aina áit m “in his place”

 i + aina háit f “in her place”

 i + aina náit pl “in their place”
fearthainn rain, rainfall f2
trom heavy
suíochán seat
fan wait, stay
mall slow
cúramach carefully
ar feadh for [a length of time], throughout
slat yard
báite flooded
ochtó eighty
ina cheann along with
a mhúineadh to teach
léim jump v
spéaclaí glasses
ciúnas silence, calm
ar fad all [?]
eagla fear
náire shame
cúpla pair of twins, couple [Except Conn.]
cupla couple [Conn.]
a bhí that was
Tháinig isteach ina cheann came into his head
isteach sa into
amach as out of
briseadh a chuid spéaclaí his glasses were broken aut.
end p. 17
labhair speak, spoke
féach look, consider
uaidh from him ó
ródheas very nice
fuair got p of faigh
bastún lout m1
dochar harm, hurt, injury m1
déanfaidh will make/do f of déan
oiread amount, quantity, number
ach oiread no more than, either
leaid lad
céard what
a fhail to get faigh
to/from him do
mar sin so
caoi slender part of body/limb; narrow water; twig
ciúnas silence, calm
ar feadh for [a length of time], throughout
dána bold, daring, confident, rash negative sense
pinsean pension
ag dul amach ar phisean retiring
uainn from us ó
is dócha is likely
is dóigh liom I am of the opinion
eagla fear
Cé atá? Who is it?
tine fire f4
end p. 18
Ceard atá? What is it?
créatur creature, created thing
sroich reach, attain
geal oráiste bright orange
ar lasadh lit
caite thrown [here]
Cad a tharla What happened?
éigin/éicint some
éinne anyone aon duine
oiléán island m1
taisteal travel m2
taistil travel v2
end p. 19
tóg lift, raise, take up, take
cibé ar bith at any rate
ar feadh for [a length of time], throughout
ar nós in the manner of, like
plean plan m4 pleananna
iontach wonderful, surprising, strange
éigin/éicint some
ainm name m4 pl ainmeacha
leo with them le
meabhair mind, memory f gs meabhrach
pána pane m4
drochuair crisis
lár center, middle gs npl láir
saol life m1 gs saoil. npl saolta
glór voice
difriúil (le) different (from)
difriúil fiú different even [?]
Ina áit sin Instead
tanaí thin
mícheart wrong
slíbhín m4 sleeveen = a sly obsequious smooth-tongued and untrustworthy person
Tóg an post seo agus brúigh é! Take this job and shove it!

Need to review genitive with definite article.


Note on names
Nom. Gen.
Ó Ruairc Uí Ruairc O’RourkeNí Ruairc Bean Uí Ruairc/Iníon Uí Ruairc


déagóir teenager m3
uachtaran president m1 gs, npl uachtarain, gpl uachtaran
day m gs lae. npl laethanta
Albanach Scottish
féile festival
olann wool f gs olla
traidisiúnta traditional
taispeáin demonstrate
tirim dry
lasmuigh outdoors
barántúla authentic

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.