Monday Night Irish Class, February 6, 2012

Irish Class, February 6, 2012

Rang Gaeilge, 6ú lá Mí Feabhra 2012

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Scéal

Ní d’fhéach muid ar an gcluiche peile Meiriceach aréir. Chuaigh muid go dtí dinnéar ag bialann le teilifíse ach
amháin. Ní raibh ár bord in aice leis. Ní raibh slua ann. Bhí sé deas agus ciúin. Bhí an fhreastalaí cairdiúil agus ábalta.
Bhain muid sult as ár dinnéar. Léigh mé ó leabhar staire spéisiúla níos déanaí.

Dúnmharú ar an Dart

Mapa DART

<!–

–>

gáire laugh
scamall cloud
áthas joy, gladness
a laghad at least
fós still
teastas certificate, testimonial; reputation
sóisearach junior
ceart right
spéisiúl interesting
déanta aige done by him
freagair answer ag – agency
sin an méid that’s all
liosta list
scoláire scholar, learned person; school child
turas journey, excursion
uait from/to you ó + /wet/
cá raibh sé where he/it was
parlús parlor, sitting room m1
vása vase
ar nós like, in the manner of
chomh mór le as large as
clog clock
ar fud throughout
cóipleabhar copybook
lag weak
eagla fear
meabhair mind, memory
sona happy
cheana already
halla hall
tóg lift, raise, take up
méid amount, quantity, extent m4
ar fad all
insint narration, utterance; version f2 inis “tell”
dóibh to them do + siad

<!–

–>

go to [someplace] indefinite
go dtí to [someplace] definite
Ba mhaith leis bheith …. he wanted to be…
éagsúil unlike, different, various a2
briste ag broken by ag agency
fealsamh philosopher m1 pl fealsúna
Is deacair a rá It is difficult to say
mar gheall because
aicid disease, plague
lócaiste locust m4
Caitheamh aimsire hobby
neamhghnách unusual

Need to review prepositions with indefinite and definite nouns,
e.g. in ar Mháire Mháire
is lenited because it is a definite noun.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.