Monday Night Irish Class, January 23, 2012

Irish Class, January 23, 2012

Rang Gaeilge, 23ú lá mí Eanáir 2012

Bhí orm imeacht ó rang go luath. Bhí m’iníon altrama sa seomra éigeandála ag ospidéal Regions. Tá sí ceart go leor anois.

Dúnmharú ar an Dart

dúnmharú murder
ar nós in the manner of, like
gaoth wind
cill church, churchyard
leac flat stone/rock, flagstone, slab f2
oighear ice m1
leac oighir sheet of ice
lean follow, continue
scátáil skate v
sroich reach, attain, achieve
tobann sudden
tóg lift, raise, take up
to/for his/her do/de + a (poss)
cos foot, leg
Tógadh dá chosa é. He was taken off his feet.
cás case, circumstances, matter for concern [physical case (briefcase) here]
áthas joy, gladness
timpeall round, circuit, roundabout
mall slow
ródhéanach too late
ardán platform
léi with her/it le + í
Damnú air! Damn it “Damnation on it!”
suíochán seat
trioblóid trouble
fós still
leaba bed
ag fanacht waiting
rud éigin something
féach look v
cás dubh black case
ní raibh cuma mhaith air ar chor ar bith it did not look good at all
díreach straight
salach dirty
fearg anger
folamh empty
mo cheannsa mine
ciúnas silence
amuigh
is dócha probably
gualainn shoulder f2
ar fad all
imithe gone
fan d\stay, wait, remain
soicind second
ag bualadh hitting
an rud a tharla what happened
lig let, allow, release
scread scream
aisti from her, out of her as + í
glúin knee gs,npl glúine
paiste patch, portion, place m4
ar a léine on his shirt
fuil blood
corda cord, string; chord m4
éigeandáil emergency f3
screadaíl screech Connection with scread ?
tóg lift, raise, take up, take
Céard é seo? What is this?
Cé rinne é sin? Who did that?
píonós penalty, punishment m1
otharcharr ambulance
Caithfimid otharcharr a fháil. We need to get an ambulance.
blaincéad blanket
ar an duine bocht é on the poor person Cén fáth ar “é“?
Faoin am seo by this time
sínteán stretcher
bhris sé tríd na daoine He broke through the people
spás space, room m1
uaireadóir watch
suíochán seat
carráiste carriage m4
Ni cuma shásta a bhí orthu. They were not happy
Bhí an ceart aige. He was right.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.