Monday Night Irish Class, November 21, 2011

Irish Class, November 21, 2011

Rang Gaeilge, 21ú lá Mí na Samhna 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Verbal Mimicry

Fréamshamhail “Prototype”
Ar briseadh an fhuinneog? Was the window broken? /
Did someone break the window?
Níor briseadh. It was not broken.
Bhrisinn fuinneogaí blianta ó shin. I used to break windows years ago.
Ach ní bhrisfinn fuinneog anois. But I would not break a window now.
Ar oladh caife ansin? Was coffee drunk there?
Níor oladh. It was not drunk
Ní olainn caife blianta ó shin.
Ach olfainn caife anseo.

Nár díoladh beoir anseo? Wasn’t beer sold here?
Díoladh inné. It was.
Dhíoladh Séan beoir anuraidh. Sean was selling beer last year.
Dhíolfadh sé beoir arís inniu. He would sell beer again today.

Ar cruinníodh na leabhair? Were the books collected?
Níor cruinníodh. They were not collected.
Chruinníteá na leabhair blianta ó shin. You used to collect the books years ago.
Chruinnfeoinn na leabhair anois.

Ar Osclóidh an fhuinneog an tseachtain seo caite
Níor osclóidh.
D’osclaíodh Cáit an doras gach lá.
Ní osclódh sí an doras ar maidin. She would not open the door in the morning.
 • For verbs beginning with a vowel, cancels the prefix d’ in the past, past habitual,
  and conditional forms.

 • For irregular verbs the conditional is based on the future.

 • <!–

  –>

  chonachtas it was seen p aut of
  feic
  fuarthas it was gotten p aut of
  faigh

“Fronting” for Emphasis

Take a -type sentence, use a copula front end for the most important part followed by a relative clause for the
rest. The relative clause begins with a + [lenited verb], a doscail . The
independent form of the verb is used, a bhí, a atá.

[not Shakespeare]

Scríobh Stephen King “Cujo” le peann. Stephen Kind wrote “Cujo” with a pen.
Is é Stephen King a scríobh “Cujo”. Stephen King wrote “Cujo”.
Is é “Cujo” a scríobh Stephen King. Stephen King wrote “Cujo.” [He didn’t write “Hamlet.”]
Is le peann a scríobh Stephen King “Cujo”. Stephen King wrote “Cujo” with a pen. [not a pencil or a typewriter]
Is é Stephen King an t-údar a scríobh “Cujo.” Stephen King is the author who wrote “Cujo” Uses a complete copula contruction. More of an explanation than emphasis.

Similarly with negatives, questions, past/conditional, etc
Ba é Shakespeare a scríobh “Hamlet.” It was Shakespeare who wrote Hamlet.
Ar nathair a mharaigh Cleopatra? What it a snake that killed Cleoparts

The copula may be in the present tense even if the event was in the past.
Is bád nua a cheannaigh mé an tseachtain seo caite. I bought a new boat last week.
Is eisean a dhíol an bád sin dhom inné. He sold me that boat yesterday

Feicim an bhean a phóg mé. I see the woman I
kissed/
I see the woman who kissed me.
Some ambiguity between subject and object
‘s í an bhean a phóg mé. She is the woman I
kissed/
She the woman who kissed me.

Bíonn an múinteoir ar scoil ‘chuile lá. The teacher is at school every day.
Is é an muinteoir a bhíonn ar scoil ‘chuile lá. The teacher is at school every day.
Is ar scoil a bhíonn an múinteoir ‘chuile lá. The teacher is at schoolat school every day.
is ‘chuile lá a bhíonn an múinteoir ar scoil. The teacher is at school every dayevery day.

Tá sé eilifint. It’s an elephant.
Eilifint is ea é. It’s an elephant. Fronting with the indefinite use of the copula.
An tusa a cheannaigh carr nua? You bought a new car?
Is an codhladh atá sí. She’s sleeping.
Is í an banaltra nua a shuig ar an othar go timpiste. The new nurse accidentally sat on the
patient.


Scéal

baile beag small town
taobh thoir Locha Pipen East side of Lake Pepin
Mo bhean chéile agus mé agus roinnt cairde chuaigh ann Dé Sathairn. My wife and I
and some friends went there on Saturday.
Tá fear saibhir in a chónai i Alma
Thóg sé iarsmalann. He built a museum.
Is é Schlossstein ainm an fhir. The name of the man is Schlossstein.
Thug sé a ainm an iarsmalann. He gave the museum his name
ach as Bearla, Castlerock. Bheadh ​​sé Caisleán Cloiche as Gaeilge,
Tá sé iaramallan airm agus armúir.
ó aimsir na Rómhánach go dtí tráth Cromwell from Roman times to the time of Cromwell.
na Meánaoiseanna the middle ages
an Renaissance
Claíomh sword m1 pl claimhte
scian knife f2 sceana
sleá spear f4 pl sleánna
gunnaí d’aois old guns
Chuaigh muid abhaile sa tráthnóna. We went home in the afternoon.
Bhí mé ag tiomáint an gluaisteán
Tá Alma ó dheas de Minneapolis Alma is south of Minneapolis.
mar sin báisteach air ar dtús so it rained at first.
flichshneahta sleet m4
ach go luath tháinig flichshneachta, agus ansin sneachta. but soon came sleet, and then snow.
Bhi muid ar Wisconsin bóthar mór Cúig is Tríocha (Ní I-Cúig is Tríocha).
Ní raibh sé sábháilte. It was not safe.
Sciorr an carr uaireanta. The car skidded sometimes
Thiomáin mé go mall.
Tar éis a bhí muid abhaile D’ól mé gloine uisce beatha.

buaigh win
banaltra fir male nurse [!]
haca hockey
oighear ice m1
Iomáint oighir hockey “ice hurling”
caithead amach was thrown out
puball tent m1
dochreidthe incredible a3
réiteach solution
go gairid soon
le gairid recently
Tiochfaidh will come fut. of tar
go timpiste, de thimpiste accidentlally
de léim while jumping

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.