Monday Night Irish Class, October 17, 2011

Irish Class, October 17, 2011

Rang Gaeilge, an 17ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Copula

Referencing Linking Nouns: Comprehensive Summary.

Vocabulary from the exercise
comhlacht company
fostóir employer
gadaí thief
éalú escape m4
ealaíontóir artist m3
bradán salmon
pacáiste package
eolais information
tionscamh origin, initiation, institution
bunaithe based
deamhan demon
bochtas poverty
buntáiste advantage
cloch stone
eibhear granite
duais prize, gift f2 p duaiseanna
eagraíocht organization
comharchumann cooperative
stráinséir stranger
earnáil sector
fás growth
údar author
misnigh encourage, cheer up
deonach voluntary
cothú nourishment, sustenance, maintenance
deirfiúr sister
can sing, chant vn canadh
álainn beautiful
locht fault

 1. I-D+ : Ar comhlacht mór saibhir é Microsoft?
 2. D+-D : Arbh í Michele Bachmann an tUachtarán SAM?
 3. I-D+ : B’aisteoir í Sissy Spacek.
 4. I-D+ : Ba fostóir comhionannas deiseanna í Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
 5. I-D+ : Ba gadaí í an cailín a chonaic mé ag éalú ó na Gardaí.
 6. I-D+ : Ba grúpa beag de chúigear iad ‘alaíontóirí Chois Fharraige’
 7. <!– I-I : B’iasc bradán. –>
 8. D+-D : Is mise an múinteoir.
 9. I-D+ : Ba pacáiste eolais é
 10. I-D+ : Ba Is tionscnamh é Cnoc Suain atá bunaithe ag Dearbhaill Standún agus Charlie Troy
 11. <!– I-I : Nár deamhan polaiteoir? –>
 12. <!– I-I : Nár fadhb bochtas –>
 13. D+-D : Nárbh iad baill an ghrúpa Larry, Moe, ‘s Curly?
 14. I-D+ : Nár sagart as Conamara é?
 15. D+-D : Níorbh é mac an mhúinteora an dalta is glice sa rang.
 16. D+-D : Níorbh í Angelina Jolie an bhean is sine sa scannán.
 17. D+-D : Níorbh iad na daoine amaideacha na múinteoirí.
 18. D+-D : Níorbh iad Ní hiad seo na chéad chéimeanna dóibh siúd.
 19. <!– I-I : Níor planda eilifint. –>
 20. I-D+ : Ar buntáiste indíreach don Stát é?
 21. <!– I-I : Arbh éan cat –>
 22. Ï-D+ : Arbh éan nó iasc nó ainmhí é an créatúr sin?
 23. <!– I-I : Is ainmhí madra. –>
 24. I-D+ : Ba carr é sin.
 25. I-D+ : Ba clog eibhear
 26. I-D+ : Ba duaiseanna iad atá fíordheacair a bhuachan
 27. D+-D : Ba é an file Cróiteach Mile Pešorda a thug dom í i gCill Dara ar fhéile
 28. D+-D : Ba é an t-aisteoir é.
 29. I-D+ : B’eagraíocht phobail nuabhunaithe é Comharchumann Mhic Dara Teo
 30. I-D+ : Ba sampla iontach é Bioshell
 31. D+-D : Ba sibhse an grúpa is fearr a bhí agam ariamh.
 32. I-D+ : Ba stráinséirí iad thart ar 25% den phobal
 33. I-D+ : Nár buachaillí dána iad?
 34. D+-D : Nárbh í an bhean bheag sin in éadaí corcra banríon Shasana?
 35. D+-D : Níorbh é an t-ainmhí aisteach seo mo pheata.
 36. D+-D : Níorbh í mo mháthair í.
 37. I-D+ : Níor múinteoir mise.
 38. I-D+ : Arbh duine olc é John Doe?
 39. <!– I-I : Arbh éan faoileán? –>
 40. D+-D : Ar tusa an dochtúr nó an bhanaltra?
 41. D+-D : Ar tusa Angelina Jolie?
 42. I-D+ : Ba dalta an-ghlic tusa.
 43. D+-D : Ba é Pádraig Ó hAoláin Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta
 44. I-D+ : B’earnáil é atá ag fás iontach tapa ar fad
 45. D+-D : Ba í an bhean ard sin an t-aisteoir.
 46. I-D+ : Ba sároiliúnóir é Páidí
 47. I-D+ : Ba Scoil lán-Ghaeilge é FIONTAR
 48. I-D+ : B’údar misnigh é an bua a fuair muid orthu.
 49. I-D+ : Nár clár deonach é “Cothú”?
 50. <!– I-I : Nár dath dearg? –>
 51. D+-D : Nárbh í do dheirfiúr an cailín atá ag canadh an t-amhrán álainn sin?
 52. D+-D : Nárbh í Katie Taylor Seaimpín na hEorpa?
 53. <!– I-I : Níor bean rí. –>
 54. I-D+ : Níor fear gan locht é an Pápa.
 55. D+-D : Níorbh é sin an freagra ceart.

Bhí Chicago agus ríomhairí ar m’intinn.

<!–

I-I
 1. Ba leabhar foclóir.
 2. Níorbh iasc dineasár.
 3. Arbh arm scian?
 4. Arbh uirlis scian?

–>

I-D+
 1. Ba leabhar é “Foclóir Póca.”
 2. Ar leon é Hubert?
 3. Ba córas é Unix atá deamhain aige.
 4. Ba méara Chicago é Richard M. Daley nuair a ba yuppie mé. Ba méaraí iad Michael Bilandic, Jane Byrne,
  agus Harold Washington ansin freisin.
 5. Nár comharsanacht Chicago í Sauganash?
 6. Ar ríomhaire daor é Macintosh?
 7. Bá lá fada é an grianstad samhraidh.
D+-D
 1. Níorbh é “Foclóir Póca” an leabhar.
 2. Bá é Hubert an leon an bainc Harris i Chicago.
 3. Ba é Richard J. Daley an méara Chicago nuair a bhí mé óg.
 4. Ba í Feabhra an mhí is giorra.
 5. Ba é an grianstad samhraidh an lá is faide
 6. <!–

 7. –>


ar an mbiachlár on the menu
oideas instruction, recipe, (medical prescription m1
pónaire bean f4

<!–

–>
<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.