Monday night Irish class, October 10, 2011

Irish Class, October 10, 2011

Rang Gaeilge, an 10ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2011

The Runestone Museum

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

 • Welcome to the Runestone Museum, located in downtown Alexandria, Minnesota.
  We invite you to stop by and tour historic Fort Alexandria, take your picture with the country’s biggest viking,
  and see the world famous Kensington Runestone.
  Fáilte roimh ag an Iarsmalann Cloiche Rúnscríbhinne,
  atá suite i lár Alexandria, Minnesota,
  Tabhair cuairt orainn agus téigh go dtí Dún Alexandria stairiúil, déan do ghrianghraf leis na tíre is mó Lochlannach agus
  an chloch rúnscríbhinne Kensington an-cháiliúil a fheiceáil.
  rúnscríbhinn rune gs rúnscríbhinne. npl gpl rúnscríbhinní
  Fáilte roimh ag an iarsmalann cloiche rúnscríbhinne, Welcome to the Runestone Museum,
  atá suite i lár Alexandria, Minnesota, located in downtown Alexandria, Minnesota
  Tabhair cuairt orainn agus téigh go dtí Dún Alexandria stairiúil Visit us and go to historic Fort Alexandria, JS suggested Dún Alastair, which I like more
  déan do ghrianghraf leis na tíre is mó Lochlannach take your picture with the country’s biggest viking,
  agus an chloch rúnscríbhinne Kensington an-cháiliúil a fheiceáil. and see the very famous Kensington Rune Stone.

 • For awhile you will live in the past, so walk a little slower,
  talk a little slower, and enjoy the exhibition on Norse history, the Native American exhibit,
  the Minnesota wildlife display,
  the display of early pioneer life, and the hands-on children’s area.
  Beidh tú beo san am atá thart ar feadh tamaill, siúl sin níos moille,
  labhairt níos moille,
  agus sult a bhaint as an taispeántas faoi stair na Lochlannach,
  an taispeántais Meiriceánach Dúchasach, an taispeáint fiadhúlra Minnesota,
  an taispeáint de shaol ceannródaithe céad,
  agus an ceantar praicticiúil leanaí.
  Beidh tú beo san am atá thart ar feadh tamaill, For awhile you will live in the past,
  siúl sin níos moille, therefore walk slower,
  agus sult a bhaint as an taispeántas faoi stair na Lochlannach, and enjoy the exhibition on Norse history
  Meiriceánach American gs Meiriceánaigh,
  npl Meiriceánaigh, gpl Meiriceánach
  an taispeántais Meiriceánach Dúchasach the Native Americans Exhibit,
  fiadhúlra wildlife gs fiadhúlra
  an taispeáint fiadhúlra Minnesota,
  ceannródaí pioneer m4 gs ceannródaí, npl ceannródaithe,, gpl ceannródaithe,
  an taispeáint de shaol ceannródaithe céad the exhibit of the life of the first pioneers.
  an ceantar praicticiúil leanaí. the hands-on children’s area

 • Enter Fort Alexandria and visit several authentic log buildings,
  an 1880 country school house,
  and view the forty-foot viking ship, the Snorri.
  Experience the changing of the seasons
  in the display of tools and farm equipment used by an earlier generation.
  Téigh isteach Dún Alexandria agus cuairt a thabhairt ar foirgnimh éagsúil údarach a dhéantar as lomáin,
  scoil ón bhliain míle ocht gcéad bhliain ochtó,
  agus feic an long Lochlannach trí mhéadar déag, an Snorri.
  Taithí leis an athrú na séasúr i taispeáint na n-uirlisí agus trealamh feirme
  a úsáidtear le glúin roimh ré.
  éagsúil unlike, different, various
  foirgneamh building m1 gs foirgnimh, npl foirgnimh, gpl foirgneamh
  Iontráil Dún Alexandria agus cuairt a thabhairt ar éagsúla foirgnimh údarach a dhéantar as lomáin, Enter Fort Alexandria and visit several authentic log buildings,
  scoil ón bhliain míle ocht gcéad bhliain ochtó, a school from 1880,
  agus feic an long Lochlannach trí mhéadar déag, an Snorri.
  taithí leis an athrú na séasúr i taispeáint na n-uirlisí agus trealamh feirme Experience the changing of the seasons in the exhibit of the tools and farm equipment,
  a úsáidtear le glúin roimh ré. used by a previous generation.

 • The Runestone Gift Shop features Minnesota and Alexandria souvenirs,
  viking and runestone information, books, t-shirts, viking helmets and swords, and unique gifts, which many of them
  are by local artists, authors, and craftsmen.
  Díolann an Siopa Bronntanas Cloiche Rúnscríbhinne cuimhneacháin as
  Minnesota agus Alexandria, eolas faoi Lochlannaigh agus clocha rúnscríbhinne,
  leabhair, T-léinte, clogaid Lochlannach agus claimhte, agus bronntanais uathúil,
  go leor acu atá déanta ag ealaíontóirí, údair, agus ceardaithe áitiúl.
  Díolann an Siopa Bronntanas Cloiche Rúnscríbhinne cuimhneacháin as
  Minnesota agus Alexandria,
  The Runestone Gift Shop features Minnesota and Alexandria souvenirs,
  eolas faoi Lochlannaigh agus clocha rúnscríbhinne, viking and runestone information
  clogad helmet
  claíomh sword m1
  leabhair, T-léinte, clogaid Lochlannach agus claimhte, agus bronntanais uathúil, books, t-shirts, viking helmets and swords,
  ealaíontóir artist
  údar author
  ceardaí craftsman, artisan m4
  go leor acu atá déanta ag ealaíontóirí, údair, agus ceardaithe áitiúl.

antin aunt
oiread amount, quantity, number
ach oiread no more than, either
fístéip videotape
timpiste accident, mishap
ionann same, identical, equal
cás case, circumstance, matter for concern m1 pl cásanna
éag death m3
bás death m1
Is ionann an cás an t-éag ‘s an bás. Six of one and half a dozen of the other

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.