Monday Night Irish Class, October 3, 2011

Irish Class, October 3, 2011

Rang Gaeilge, an 3ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Seán Ó Ríordáin arís

Cúl an Tí
Tá Tír na nÓg ar chúl an tí,
Tír álainn trina chéile,
Lucht ceithre chos ag siúl na slí
Gan bróga orthu ná léine,
Gan Béarla acu ná Gaeilge.
cúl back, reserve, support
teach house m gs
trina chéile confused, mixed up
lucht group of people
cos foot
Lucht ceithre chos animals “group of the four-footed”
ag siúl walking
acu at them, they have ag
Ach fásann clóca ar gach droim
Sa tír seo trina chéile,
Is labhartar teanga ar chúl an tí
Nár thuig aon fhear ach Aesop,
Is tá sé siúd sa chré anois.
fás grow
clóca cloak
droim back
trina chéile confused, mixed up
labhair speak
tuig understand
siúd that, those, yon
cré clay, soil, earth, dust f4
Tá cearca ann is ál sicín
Is lacha righin mhothaolach,
Is gadhar mór dubh mar namhaid sa tír
Ag drannadh le gach éinne,
Is cat ag crú na gréine.
cearca hen, chicken
ál litter, brood m1
lacha duck
righin tough, tenacious, stubborn, slow
mothaolach unsophisticated, gullible
gadhar dog
namhaid enemy
drannadh grin, snarl
éinne one person = aon duine
crú milking
grian sun f2 gs gréine
Sa chúinne thiar tá banc dramhaíl
Is iontaisí an tsaoil ann,
Coinnleoir, búclaí, seanhata tuí
Is trumpa balbh néata,
Is citeal bán mar ghé ann.
cúinne corner, angle, nook m4
thiar (in the) west, back
dramhaíl refuse, trash
iontas wonder, surprise
saol life, world, time
coinnleoir candlestick
búcla buckle m4 pl búclaí
tuí thatch, straw f4
trumpa trumpet, Jew’s harp m4
balbh dump, inarticulate, mute, dull [sound]
néata neat
citeal kettle m1
bán white
goose f4
Is ann a thagann tincéirí
Go naofa, trína chéile,
Tá gaol acu le cúl an tí
Is bíd ag iarraidh déirce
Ar chúl gach tí in Éirinn.
tar come pres. tagann
tincéir tinker m3
naofa holy, sacred
trina chéile confused, mixed up
gaol relationship, relative
cúl back, reserve, support
acu at them, they have ag
bíd bid ???
iarr request, demand vn iarraidh
déirc charity, alms
Ba mhaith liom bheith ar chúl an tí
Sa doircheacht go déanach
Go bhfeicinn ann ar chuairt gealaí
An t-ollaimhín sin Aesop
Is é ina phúca léannta.
ceacht lesson
doircheacht darkness (Munster)
déanach last, final, late
go déanach luntile
cuairt circuit, visit, occasion
geal bright, white
gealach moon gs gealaí
ollamh professor m1 gs ollaimh
púca hobgoblin, pooka f2
léannta learned, scholarly

Sceideal an Fhómhair

is iad na mná it is the women
adhmhaidin early morning
an chuid is fearr de cheol the best music Note typo in original! an chuid is fear de cheol

Obair bhaile: Aistrigh an leathanach seo go Gaeilge (!)

tuilleadh addition, increase, more m1

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.