Monday Night Irish Class, May 9, 2011

Irish Class, May 9, 2011

Rang Gaeilge, 9ú lá Mí na Bealtaine 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Obair bhaile “Homework”

Write a paragraph that describes an object, a very familiar object, so that other people can guess what it is.

You’ll read your description in class on May 9, and people can kind of play 20 questions to figure out what you are talking about.

 1. Is meaisín glórach é. Bíonn sé istigh go hiondúil. Tá mála aige. Tá an meaisín a úsáidtear chun urlár a ghlanadh.

  Is folúsghlantóir(“vacuum cleaner”) é.

 2. I suppose this was a stretch of “very familiar”, but I have at least four of them
  (I said“Tá agam ceathair rudaí seo.”), so on average everybody present in class that night had
  one :-)> Anyway, once the idea entered my mind I could not let it go.

  Is seanrud matamaiticiúil é. Tá sé déanta as thrí phíosa adhmaid, nó miotail, nó plaisteach. Is féidir leis an píosa lár bogadh.
  Tá sraitheanna de huimhreacha ar gach trí phíosa.

  Is rialóir sleamhnáin (“slide rule”) é.

meaisín machine m4
glórach noisy

eolaí scientist, expert
smaragaid emerald f2
amhras doubt, suspicion m1
leid hint, prompt, clue f2
barúil opinion
inscne gender
biorach pointed
fionnadh hair, fur m21
tuirlingt descent, landing
fás grow, growth
cruth shape
cruinn round, gathered, exact, accurate
anlann sauce

Gaelscéal 01 Aibreán 2011 (!)
cothú nourishment, sustenance, promotion m4
pobal people, community, parish
coinneáil keeping
custaim customs
crá anguish, sorrow
seiceáil check, test
léiriú show, clarification, illustration
eisiach exclusive
iarracht attempt
radacacha radical
cosaint protection, defense
dearbaigh declare, confirm, prove
scéim scheme
píolótach pilot
bun base, bottom
teorainn border, boundary, limit
seocháin peace f3
urlabhraí spokesman
fiosraigh inquire
brughrúpa pressure group
bunaigh found, establish
crich completion

cothú nourishment, sustenance
oidhreacht heritage, legacy, inheritance
mothúchán feeling, emotion
comhthéacs context
Géarchéim crisis lit: “Sharp/acute step/phase”

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.