Monday night Irish class, March 14, 2011

Irish Class, March 14, 2011

Rang Gaeilge, 14ú lá Mí na Márta 2011


<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Abairté aicme — Classification sentences

The
Economist

“Raj Rajaratnam is not a master of the universe, but rather a master of the Rolodex.”

Ní máistir cruinne é Raj Rajaratnam, ach máistir Rolodex é.

máistir master m4
cruinne universe, orb, globe, world gs cruinne
domhan universe, world, earth

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>


Gravity

George Gamow was a first-rate scientist
Ba eolái den chéad scoth é George Gamow.


Ríomhphoist oibre. (Feic Téarmaí Ríomhaireachta)

  1. Bruckner is a standalone system.
    Is [standalone system]é Bruckner .

  2. Arrange is a development server
    Is friothálaí forbartha é Arrangé.

  3. I am a database administrator.
    Is reachtaire bainc sonraí mé.

freastalaí server m4
friothálaí server m4
bunachar sonraí database
banca sonraí database
ríomhphost e-mail
córas system m1
timpeallacht forbartha development environment
reachtaire administrator m4
riarthóir administrator, dispenser

(From Law) A corporation is an immortal person without a soul, like a vampire.
Is pearsa mímhorálta gan anam é cuallacht, mar vaimpír.

[Is this correct? There are really two indefinite nouns here.]


Abairté ionannais — Identification sentences

Is é Charlie Sheen an t-aisteoir is fearr Charlie Sheen is the best actor Contrast: Is aisteoir maith é Charlie Sheen. Charlie Sheen is a good actor
An é Charlie Sheen an fear. Is Charlie Sheen the man? Contrast: An fear é Charlie Sheen? Is Charlie Sheen a man

Is mé Charlie. I am Charlie
Is tusa a t-aisteoir. You are the actor
Is é sin an madra. That is the dog
Is é an t-aisteoir é. He is the actor Need to repeat the é !!

When the subject is he/she/it/they, the pronoun is repeated.

Answers
An é Charlie an fear? Is Charlie the man? Is é (‘Sé).
An í Madonna an bhean? Is Madonna the woman? Is í / Ní hí.
An é Charlie an t-aisteoir is fearr? Is Charlie the best actor? Ní hé.
An tusa an t-aisteoir? Are you the actor? Ní mé.
Nach iad na Beatles iad? Aren’t they the Beatles. Ní hiad.

Taispeáin agus Inis — “Show and Tell”

Bealach na Bó Finne

Is é Bealach na Bó Finne (nó Claí Mór na Réaltaí, mar a thugtar air i leabhair
le scríbhneoirí áirithe Ultacha) an réaltra ina bhfuil ár ngrianchóras féin. Tá ár ngrian tuairim is 30,000
solasbhliain ó lár an réaltra. Tá timpeall 200- 400 billiún réalta i mBealach na Bó Finne.

Bó Finne “cow of whiteness” Contrast bán
Claí Mór na Réaltaí Great Fence
mar a thugtar air as it is called
áirithe certain, particular
Ultach Ulster
réaltra galaxy
grianchóras solar system
tuarim opinion f4
tuairim is about, roughly, approximately isagus

See also Astronomical terminology.


Contae Chill Mhantáin County Wicklow
dúchas heritage, patrimony, native place m1
mothaigh feel, sense, perceive
airigh perceive, feel, hear
braith perceive, feel, spy out, betray
‘chuile = gach uile all
mac léinn student
cómhac léinn fellow student
earra goods, merchandise m4
bogearraí software
bogearraí a fhobairt develop software
Is ionnann iad They are the same
Is mar a chéile iad They are the same “They are like each other”
míthuighte misunderstood
bréagadóir liar, cajoler m3
amhránaí singer
craoltóir broadcaster
gadaí thief
imreoir player
saighdiúir soldier
stiúrthóir steersman, director, conductor, controller m3

Máire dropped in to show an Irish translation of
this comic.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.