Monday Night Irish Class, January 31, 2011

Irish Class, January 31, 2011

Rang Gaeilge, 31ú lá mí Eanáir 2011

<!–

Fadas: áéíóúáéíóú

–>

Taispeáin agus Inis — “Show and Tell”

An Seanad ag tacú
leis an Bhille Airgeadais
.

Ghlac an tSeanad leis an Bhille Airgeadais anois. Bhí 30 Seanadóir ar son an bhille, 20 seanadóir ina choinne.
Níor ghlac an tSeanad le leasú ar bith de chuid an fhreasúra. Tiocfaidh an Dáil le chéile Dé Máirt nuair a chuirfidh
an Taoiseach in iúl don Dáil an dáta don olltoghchán.

The Senate has taken the budget bill now. There were 30 senators for the bill, 20 against. The Senate did not
accept any amendment by [“on the part of”] the opposition. The Dáil will meet [“come together”] on Tuesday when
the Taoiseach will let the Dáil know [“put attention to”] the date of the general election.

tacaigh support, back v
glac le X take, accept X
cúis cause, reason, case movement f2 pl cúiseanna
ar son na cúise for the sake of the cause
ina choinne against it
i gcoinne ah bhille against the bill
cuir in íul inform “put in knowledge” íuleolas

From Johanna’s example
biachlár menu
eagraigh arrange, organize
eagraíocht organization f3
freagrach responsible
ucht chest, breast m3
as ucht on account of
ócáid occasion
preasócáid press conference
tarraingt pull, tug, drag, extraction,
attraction
f
tharraingt ar an dtogra drew attention
méara mayor
comhairleoir councilor
taghta ar bord came on board

<!–

–>

An Sionnach is an Cat — The fox and the cat

 1. Lá amháin bhí an sionnach ag dul tríd an gcoill agus é ag dul anonn is anall agus cé a
  casadh dó ach an cat. Bhuaileadar bleid chainte ar a chéile. Bhíodar ag siúl leo píosa
  agus d’fhiafraigh an sionnach den chat, ‘an bhfuil mórán cleas agatsa, dá dtiocfadh ort?’

  trí,tríd through see preposition chart. Conn. thrí,thríd
  anonn is anall back and
  forth
  annon /anu:n/
  cas twist, turn
  casadh was turned aut.
  casash dó he was met by
  buail hit, strike, meet buail
  le
  meet
  bhuaileadar they hit Mun.
  C.O.:bhuail siad
  bhuaileadar bleid they wheedled
  bhíodar they were Mun.
  C.O.:bhí siad
  fiafraigh ask
  cleas trick m1 pl cleasa
  Conn. cleasanna
  dá dtiocfadh ort if you needed tar “come”

 2. ‘Muise, níl,’ a deir an cat, ‘níl agamsa,’ a deir sé, ‘ach aon chleas amháin.’

 3. ‘Agus céard é sin?’ a deir an sionnach.

 4. ‘ó, rithfidh mé suas i gcrann,’ a deir sé, ‘má tá crann in aice liom.’

 5. ‘ó, tá an-trua agam duit,’ a deir an sionnach, ‘mura bhfuil agat ach aon chleas
  amháin,’ a deir sé. ‘Tá go leor cleas agamsa,’ a deir sé. ‘Tá míle cleas agam. Má thagann
  orm,’ a deir sé, ‘tá an oiread cleas ann atá mé in ann a imirt.’

  mura … ach only
  trua pity
  mura if not
  mura bhfuil if it is not
  Má thagann orm if it came to me

 6. Maith go leor, bhíodar ag siúl leo ach is gearr gur chualadar glór na ngadhar ag
  teacht, agus an sceamhaíl, agus bhí an boladh, nó bonn an tsionnaigh faighte ag na
  gadhair. Agus chomh luath, ar ndóigh, is a chuala an cat é, an chéad chrann a casadh air,
  rith sé suas an crann agus shuigh sé ar ghéagán thuas ag breathnú anuas ar an sionnach
  ag cur a chuid cleas.

  In the recording Eddie said tíocht the Connemara form
  for teacht.

  gearr short, shortly

  glór voice
  gadhar dog m1 /gair/
  glór na ngabhar voice of the
  dogs
  Note gpl.
  sceamhill yelping
  boladh smell
  bonn sole, trail
  faighte was gotten va
  chomh luath as soon as
  Ar ndoigh of course
  géagán branch,
  limb
  géag

 7. D’imir an sionnach a chuid cleas anonn agus anall agus gach uile bhealach faoin
  domhan, ach nuair a bhí cuid mhaith acu imeartha aige fuarthas greim air sa deireadh
  agus mharaigh na gadhair é.

  d’imir a chuid cleas played his tricks
  gach uile bhealach every way
  imeartha prankish, practised, clever
  greim grip, bite
  fuarthas was gotten Past aut. of
  faigh “get”
  maraigh kill v
  dúmharaigh murder v
  mair live, survive v

 8. ‘Á’, a deir an cat, is é ag breathnú anuas, ‘is fearr aon chleas amháin maith, ná míle
  droch-chleas!’

See also Wes’s
Class, September 14, 2009
.

An bialann é Kings Head?
is fíor é it is true
is bréag é it is a lie
is é an fhirinne it is the truth

Copula

Our in-class drill was More with Is vs. .

amhránaí singer
craoltóir broadcaster, announcer
lúthchleasaí athlete m4
amaideach silly
aoibhinn delightful
gránna ugly
bocht poor
saibhir rich /sevər/
dána bold, daring, brash

Reminder: the adjectives that take go before them in a sentence are:

 • go maith (go han-mhaith)
 • go deas
 • go dona
 • go holc
 • go hiontach
 • go hálainn
 • go haoibhinn
 • go breá

This go never happens with the copula.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.