Monday night Irish class, January 24, 2011

Irish Class, January 24, 2011

Rang Gaeilge, 24ú lá mí Eanáir 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

“Show and Tell”

Leath builín, leath cupán

 • “Is fearr leath builín na bheith gan arán”, a deir an seanfhocal. Moch ar maidin inniu agus mé cráite le tuirse
  agus slaghdán, stop mé ag an Starbucks sa stáisiún traenach. D’ordaigh mé “grande misto” (café au lait) agus
  d’fhan mé go foighneach.

  builín loadf
  moch early
  inniu
  cráite tormented, agonized, grieved
  tuirse tiredness, fatigue f4
  slaghdán cold m1
  fan wait, remain
  foighneach patiently

 • Cé nach raibh ach beirt romham, níor thosaigh an barista mo dheoch agamsa fiú a ullmhú tar éis cúpla nóiméad.
  Mar sin, nuair a chonaic mé an traein ag droideadh isteach sa stásiún, dúirt mé leí an leath-chupán caifé gan aon bainne ann
  a thabhairt dom agus amach liom.

  romham in front of me, before me roimh
  Cé nach raibh ach beirt romham/i> Although there were only two people in front of me
  tosaigh begin, start
  fiú even
  ulmaigh prepare, make ready
  Mar sin like that, therefore, (parenthetical) so, then
  droideadh approaching

 • Ní bhíonn aon deifir ar lucht an Starbucks sin, cé go bhfuil siad suite taobh istigh de stáisiún traenach.

  deifir hurry, hast
  lucht content, capacity, class (of people)
  lucht an Starbucks staff of Starbucks
  suite located

 • Ach caithfidh mé a admháil go bhfuil an leath-chupán caifé seo maith go leor.

  admháil admission
  caithfidh mé a admháil I had to admit

From Johanna’s example
Roinn na Gaeilge Department of Irish
lán contents, lot (m1), full (a)
modh mode, manner, method m3 pl modhanna
painéal na scrúdaitheoirí panel of examiners
béim blow, notch, emphasis f2 pl béimeanna
ball component, part, organ [of body] m1
cumas power, capability m1
cothú nourishment, sustenance, promotion m4
uile all, every
mar aon as well as
saibhreas wealth, riches m1
liteartha literart
oidhreacht heritage, legacy

My homework questions from “Baisteadh an Hata”

 • An raibh hata ar an tsagart?
 • Cad is ainm don fíle?
 • Cé a chas do Mhichéal ar a chosan?

muchéirí early riser

Copula

Our in-class drill was Is vs. .
The previous exercises were Two Flavors of
Copula Statements
and That is A …. . All are
about abairti aicme “classification sentences.”

<!–

–>

The listening exercise was An Sionnach is an Cat, which I had heard before.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.