Monday Night Irish Class, January 10, 2011

Irish Class, January 10, 2011

Rang Gaeilge, 10ú lá mí Eanáir 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

tuigtear it is understood
ionsaigh attack v ionsaíodh “had been attacked”
roinnt uaireanta several times
le déanaí of later
ar son for the sake of, on behalf of
bille bill, currency note m4
leasú amendment, reform
bun basis, bottom
athrú change
mangaire dealer, hawker, pedlar m4
fealsúnacht philosophy f3
craoltóireacht broadcasting
áireamh counting, reckoning
lucht class, group [of people with something in common]
lucht éisteachta listeners (of a radio station)

<!–

–>

Baisteadh an Hata “The baptism of the hat”

 • Bhí file ina chónaí thiar in Iorras Lonnáin fadó a dtugtaí Micheál Mac Saibhne air, agus chum sé
  píosaí breátha filíochta. Bhí sé ina chainteoir maith freisin agus lá amháin casadh sagart dó agus bhí sé
  ar a chosán ag gabháil bealach sléibhe. Labhair an sagart leis agus labhraíodar féin le chéile ach ní
  raibh a fhios ag an sagart gur file a bhí i Micheál agus thairis sin ní raibh a fhíos aige gur chaith
  Micheál píosa ag dul ar coláiste sagartóireachta é féín — agus thosaigh sé ag cur ceisteanna ar Mhicheál
  faoina chreideamh.

  Baisteadh baptism
  thiar (in the) west
  Iorras Lonnáin
  fadó long ago
  tabhair give, assign, take
  a dtugtaí Micheál Mac Saibhne air called Michael McSweeney “given Michael McSweeney on him
  cum shape, form, compose
  píosa piece, bit, patch
  breá fine, excellent npl, comp breátha
  filíocht poetry f3
  cainteoir speaker, talker m3
  casadh twist, turn, reproach m1
  to him do + é
  cas do = cas ar meet, bump into
  cosán path, footway, passage m1
  gabh take, catch, go vn
  gabháil “going”
  bealach way, pass, road m1
  sliabh mountain, moor m gs sléibhe
  labhair speak v 2
  labhraíodar “they spoke” (Munster)
  tairis stand, stop, stay, abide, remain
  caith wear (out), spend, consume, throw, cast, shoot
  chaith píosa spent a piece [of time]
  coláiste college m4
  óireacht assembly, gathering m
  tosaigh begin, start
  faoina about his faoi + a
  creideamh faith, belief, religion m1

 • Ach sa deireadh d’fhiafraigh sé de Mhícheál: ‘An bhfuil tú in ann baisteadh a dhéanamh,’ a dúirt sé.

  deireadh
  fiafraigh ask, inquire
  baisteadh baptism m gs baiste, pl baistí
  An bhfuil tú in ann baisteadh a dhéanamh? Are you able to do a a baptism?

 • ‘Thriailfinn leis,’ a deir Micheál, ‘sin le haghaidh baisteadh urláir a dhéanamh.’

  trail test, try
  Thriailfinn leis I would try it conditional
  le haghaidh for (the use/purpose) of
  urlár floor
  baisteadh urláir = baisteadh tuatu lay baptism

 • ‘Maith go leor, mar sin,’ a deir an Sagart. Bhain sé a hata dá cheann agus leag sé an hata síos ar an
  talamh, i lom lár an chriathraigh agus dúirt sé: ‘Baist mo hata, mar sin.’

  bain de take off (an article of clothing)
  mar sin like that, parenthetical then
  off his do/de + a
  leag lower, lay, set
  talamn ground, earth f
  lom lay bare, strip, become bare
  lár ground, floor, middle, center m1
  criathrach bog, honeycombed place
  baist baptize

 • Fuair Micheál boslach mór uisce agus chaith sé síos sa hata é, agus dúirt sé: ‘Baistim do hata,’ a deir
  sé, ‘gan cholainn, gan cheann, gan anáil, gan anam, gan arra ar bith ann. A bhéal os a chionn, is cúl a
  chinn faoi ar lár. Agus gan diabhal a fhios agamsa,’ a deir sé, ‘an í an olann í a bhí ar an gcaora ghlas nó
  ar an gcaora bhán.’

  faigh get p fuair
  boslach handful m1
  Baistim do hata I baptise your hat
  collain body, trunk f2
  anáil breath f3
  anam soul, life m3
  arra = earra goods, possessions
  béal mouth
  os over, above
  ceann head, roof ds cionn, gs npl cinn
  os chionn over, above, more than, hanging voer
  A bhéal os a chionn Its mouth above its head
  cúl back, rear m1
  is cúl a chinn faoi ar lár and the back of its
  head down on the ground
  Agus (gan) diabhal a fhios agamsa And the devil
  if I know
  olann wool
  caora sheep
  bán white

 • ‘Á, seafóid,’ a deir an sagart, agus rug sé ar an hata ‘s d’imigh sé leis, ach bhí an hata fliuch báite ag
  Micheál.

  beir bear, take, catch, bring p rug
  imigh go, leave
  d’imigh sé leis off he went himself
  fliuch wet
  baigh drown, sink va báite
  ag Micheál by Michael ag for agency


The Copula: Abairtí aicme “Classification Sentences”

In these the copula Is (or one of its variants) is not immediately followed by
a pronoun (é, é, iad, etc. It is directly followed by an indefinite noun:

Is + indefinite noun + definite subject of the sentence

Is madra é sin. That is a dog.
Is amadán é Joe. Joe is a fool.
Is bean rialta í. She is a nun.
Is saighdiúirí iad. They are soldiers.
Is duine deas mé (mise). I am a nice person.
Is buachaill beag é. He is a small boy.

From Will’s handout.

The indefinite part is the classification — as a dog, a small boy, etc. — and will not have an article, of
course. The definite part is the subject of the sentence. We consider the following things definite:

 1. Any of the personal pronouns: , é, , and so on.
 2. A proper noun or name, which includes
 3. Phrases of the sort, teach an tsagart, “the priest’s house.” Basically, when the phrase includes a
  noun in the genitive, it becomes definite.
 4. Any noun preceded by the definite articles an or na,
  including those that involve seo, sin, etc.
 5. Any noun preceded by the possessive: mo mhadra, ár gcarr.

vs. is
Tá Seán go deas. Sean is nice. (one noun)
Is duine deas é Seán. Sean is a nice person. (two nouns

Consider

Is amadán é Joe. “Joe is a fool.”

The pronoun é is not optional. It forms a unit with “Joe”

“In a copula sentence, a definite noun is preceded by the corresponding
pronoun, and the two of them form a unit.”

Statement/Question Forms

Is madra é. It is a dog.
Ní madra é. It is not a dog.
An madra é? Is it a dog?
Nach madra é? Isn’t it a dog?
Is éin iad. They are birds éan “bird” m1
Ní éin iad. They are not birds.
An éin iad? Are they birds?
Nach éin iad? Aren’t they birds?
An uachtarán é Obama? Is Obama a president?
Ní aisteoir í Sarah Palin. Sarah Palin is not an actor

The special answer form: ea

This was an old neuter pronoun. When you have a classification question like those in the previous
table, there are only two possible answers.

 • Is ea = ‘Sea — affirmative. Pronounced /s’æ/
 • Ní hea — negative

Note that after pronouns beginning with a vowel are preceded by h.
This is not the case for most nouns.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.