Monday Night Irish Class, November 22, 2010

Irish Class, November 22, 2010

Rang Gaeilge, 22ú lá Mí na Samhna 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Cáit aug Cait: Scéal scríofa ag Seán Ó Duibhir

Most of the class time was taken up with this story.

amharc look, see
téigh go p chuaigh
díth loss, deprivation, need
tanaí thin adj
téana come, go
druid close, shut
súil eye
díobháil loss, deprivation f3
cluin hear
scread scream
eitil fly, flutter
cosán path, footway
comhar mutual assistance, cooperation m1
cheana already
os comhair in front of, opposite
caith wear (out), spend, consume, throw, cast, shoot f caithfidh
coimeád keeping, observance, protection
tosaigh begin, start
caoin cry, weep, lament vn caoineadh
tréidlia DVM
tóg lift, raise, take up, build
breathnaigh observe, examine, watch
ádh luck m1
gráigh love v pres. gránn
gáir cry, shout, laugh
déanach last, final, late
ocras hunger
ceapaire sandwich m4
iompair carry, transport
leaba bed
chun to, towards, for
crónán hum, murmur, purr
múscail wake, awake v
síogaí fairy
blaincéad blanket m1
stromp stiffen, harden va stromptha
sclog gulp, gasp, choke
grainc frown f2
éadan forehead
damanta wicked, terrible, damned
fág leave

preas press
ráiteas statement
Eabhrais Hebrew
ceangailte tied
trioblóid trouble, affliction
thiar west

dúnmharaigh murder vn dúnmharú
faigh get, find p aut bhfuarthas “were found”
sáigh thrust, stab p aut sábh “were stabbed”
iarfhear chéile ex-husband
le duine de na mná of one of the women duine is used for counting
people,
like
ceann for objects
eachtra adventure, incident, tale f4

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.