Monday Night Irish Class, November 8, 2010

Irish Class, November 8, 2010

Rang Gaeilge, 8ú lá Mí na Samhna 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Show and Tell

Idir mhaith agus olc do gach dream i dtoghchán Mheiriceá

dream body of people
togchán election

D’éirigh le go leor iarrthóirí de chuid Pháirtí an Tae ach chlis ar chuid de na fíréin s’acu.

iarrthóir candidate m3
clis jump, start, flinch, fail
chlis orm I failed note absence of subject
fíréan just person pl fíréin
na fíréin the just, the faithful, the elect
acu at them, they had ag
s’acu of them there, they have this seo acu. For emphasis
s’ainne our, at us here seo againne

In our discussion last week we had thought that “Tea Party” would be Páirtí an Lucht Tae.

lucht (class of) people m3
atá í gceist that we are talking about “that is in question”

Táimid we are Munster = muid
ana-bhuíoch very thankful Munster = an-bhuíoch
guí prayer, entreaty f4
guigh pray
guímid we pray Munster
ar fáil available
dúinn to us do
rath prosperity, abundance, good
coiste jury, committee m4
go dícheallach earnestly, diligently
m’áit oibre my place of work
garrán grove [of trees] m1

Note at in Munster initial and final bh & mh are always pronounced slender: /v’/.

feic see va feichte
sofheichte easily visible, obvious a3
infheichte visible
dofheichte invisible a3

An tAonach: Excerpt B

Note the Munster Verb cheat sheet.

 1. Shroicheadar ceann an aonaigh ag deireadh na sráide ar aghaidh geata dubh an
  teampaill. Chuireadar a gcinn le talamh, ag smúrthacht go tromanálach, a dtaobha ag
  bualadh, ag ceilt a súl faoi bholg a chéile ar na cuileoga. Ó gheata an teampaill bhíodar
  ina scuaine ag sileadh suas go teach an dochtúra ar cheann eile an bhaile; an bóthar ar
  fad brataithe leo, agus le botháin bheaga chanbháis lucht díolta milseán.

  <!–

  –>

  sroich reach, attain, achieve shroicheadar “they reached” (Munster)
  aonach fair g aonaigh
  ceann head, one, end [….]
  ceann an aonaigh one end of the fair (in space, not time)
  ag deireadh na sráide at the end of the street
  ar aghaidh against, facing
  geata gate m4
  teampaill church (Prot.), churchyard
  cuir pit chuireadar “they put”
  talamh earth, ground, land
  smúrthacht nosing, sniffing
  trom heavy
  tromán weight
  tromanálach heavily
  taobh side, flank pl taobhanna
  ceil conceal, withhold, suppress
  súil eye gs,npl súile gpl súl
  bolg stomach, belly
  faoi bholg a chéile under each other’s bellies
  cuileog fly [insect]
  ó from
  bhíodar they were bhí siad
  scuaine drove, flock, queue f4
  sil drip, trickle, hang down vn sileadh
  dochtúir doctor m3
  ar cheann eile an bhaile at the other end of town
  brataithe covered brat “cloak”
  leo with them
  bothán cabin, shed, coop m1
  canbhás canvas
  lucht class [of people], content, cargo
  díol sell, pay
  lucht díolta milseán sweet [candy] sellers
 2. Ól. Ní ólfad. Ó1. Bhí gach uile dhuine ag ól. Ní bhlaisim de. Ó1 fíon. Níl aon dochar i
  bhfíon. Ólann sagairt é. Ní ólfad, thug mé geall. Níl aon dochar i bhfíon. Ólann sagairt
  é. Ní ólfad, thug mé geall. Sea. Sú na dtor. Sú fuar ag blubarnaigh as an mbuidéal,
  seacht míle bolgán ag fiuchadh ina chúr. Is fearr liomsa leann. Leann dubh. Cúr buí.
  Corcán de. Fuisce. Fuisce gan uisce. Gáir. Craitheadh lámh. Go mbeire muid beo ar an
  am seo arís.

  Ní ólfad I will not drink
  blais taste v
  dochar harm, injury
  sagart priest
  Ólann sagairt é Priests drink it
  geall pledge, wager
  Ní ólfad, thug mé geall I will not drink, I gave a pledge
  energy, nourishment, juice, berry
  tor bush, shrub
  toradh fruit, yield, product
  Sú fuar cold juice
  ag blubarnaigh bubbling [?]
  bolgán buttle
  fiuchadh boiling
  cúr froth, foam
  leann ale m3
  Corcán pot
  Fuisce whiskey
  gáir laugh, shout f2,v
  cra
  croith shake vn croitheadh
 3. Gach uile dhuine lofa le airgead, bailithe ó Cháisc, le n-ól 1á an aonaigh. Mná péacaithe
  agus fuinneamh ina gcruth, ag ceannach ribíní agus earraí, greamaithe gléasta. Páistí
  beaga santacha ag cnagadh milseán idir fiacla beaga boga.

  <!–

  –>

  lofa rotten, decayed
  bailigh gather, collect
  Cáisc Easter f3
  bailithe ó Cháisc collected since Easter
  aonach fair
  le n-ól 1á an aonaigh for drinking on the day of the fair
  péacach showy, gaudy
  fuinneamh energy, spirit, vigor
  cruth shape, appearance
  ríbín ribbon, m4
  earra goods, merchandise m4
  greamaigh attach, fasten
  gléasta well-dressed, equipped
  greamaithe gléasta stuck all over with [the ribbons and goods-?]
  santach greedy, covetous
  cnagadh knocking, striking, cracking, crunching
  fiacail tooth pl fiacla
  bog soft, tender

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.