Monday Night Irish Class, November 1, 2010

Irish Class, November 1, 2010

Rang Gaeilge, Rang Gaeilge, 1ú lá Mí na Samhna 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

“Show and Tell”

Fondúireacht (ficsean eolaíochta)

Coincheap ficsin eolaíochta is ea í an Fhondúireacht a rith le
hIsaac Asimov thiar sna daichidí. Go bunúsach, tá na scéalta faoin
bhFondúireacht ag déanamh aithrise ar mhórshaothair staraíochta ina
bpléitear stair iomlán na sibhialtachta agus na línte móra is na
claontachtaí móra a bhfuil sí á bhforbairt dá réir. D’imir,
mar shampla, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
le Edward Gibbon an-tionchar ar an bhFondúireacht.

coincheap concept
rith run, course, career
daichead forty pl daichidí
bunúsach original, basic
aithris narration f2
saothar work, labor, exertion, achievement
staraíocht storytelling f gs staraíochta
plé discussion
stair history
iomlán all, total
líne line, generation línte
claontacht evil disposition, partiality,
prejudice
f3
forbairt development, growth f3
for his/her/their, to his/her/their do/de
+ á
réir wish, will, command f2
de réir in accordance with, according to
imir play, gamble
tionchar influence m1
sibhialtacht civilization f3

–>

Exercise from Last Time

tuairim opinion f2
taisteal travel
agallamh interview, address, discourse
úsáid use, usage [f2], use [v]
frás phrase m4
ar comhchiall le
plé discussion
Déan plé discuss
need, requirement
aois age f4
leagan knocking down, fall, setting, version m1 pl leaganacha
astu from them as
athrú change, alteration m4
tarlaigh happen, occur
aidiacht adjective f3
rannóg section f2
ailt steep sided glen, ravine f2
ar ndóigh of course
dóigh way, manner f2
giorrú abbreviation, contraction m4
sliocht mark, trace, offspring m4
cás case, frame m1
iomlán all, total m1
buntáiste advantage m4
greille grill ar an ghreille “on the grille” (Don.)
ar an ngreille “on the grille” (Elsewhere and C.O.)
gníomhaíocht activity
spéisiúil interesting
ábhar material, matter
Tabharfaidh will give tabhair
cló form
dorcha dark
Stáit Aontaithe Mheiriceá U.S.A abbrev. SAM
ochtó faoin gcéad 80%
amach agus amach completely “out and out”
an oiread sin that much
an t-aonú the first abbrev.
an dara [ceann] the second abbrev.
tabhair faoi deara notice

<!–

Homework

 1. Is tiúcha an t-achmad seo ná cineál eile.
  Is é an t-achmad seo is tiúcha
 2. Is cruacha an Ubh seo ná do cheannsa.
  Is í an Ubh is cruacha
 3. Is fusa an leabhar seo.
  Is é an leabhar seo is fusa.
  Seo an leabhar is fusa.
 4. Is measa an pictiúr eile.
  Is é an pictiúr eile is measa.
  An pictiúr eile is measa.
 5. Is fearr an aimsir.
  Is í an aimsir is fearr.
  An aimsir is fearr.
 6. Is faide an bóthar eile.
  Is é an bóthar eile is faide.
  An bóthar eile is faide
 7. Is lú an teach seo.
  Is an teach seo is lú.
  Seo an teach is lú.

tiúcha
crua hard
fusa easier
measa worse
smaller beag

–>

An tAonach (The fair)

Bhí cnagadh bodhar ag crúba móra na mbeithíoch ag bualadh na sráide, ag siúl, ag rith, ag brú,
ag sciorradh anuas ; meall mór dearg daingean ag gluaiseacht go bosach agus ag búiriúch ; fuaim
análach na mbúir ar nós toirní, measctha le glór garbh na bhfear a bhí
ag tiomáint le maidí.

cnagadh knocking, striking
bodhar deaf
crúb claw, hoof f2
beithíoch beast, animal, horses
ag bualadh hitting
brú press, shove, crush
sciorradh slip, slide
meall lump, mass [of flesh]
daingean stronghold, fort (n); strong, solid (a)
gluaiseacht movement, motion
go bosach flat-footed bos palm [of hand]
búir bellow, roar f2, v
fuaim sound
análach airy
ar nós in the manner of
toirní thunderstorms
measctha mixed up, stirred
glór voice
garbh rough, coarse
maide stick
na bhfear of the men gpl

Súile móra boga gan meabhair ; adhairt chuileog greamaithe sna sramacha fliucha a bhí ag
sileadh le gach súil. Craicne dearga báite le allas, ag lonradh faoi sholas na gréine ; craicne móra
dearga ag cur deataí uathu, deatach allais ; deatach fhionn measctha le
smúdar geal an bhóthair.

súil eye f2
bog soft
meabhair intelligence, mind, consciousness, intellect
adhairt bolster, pillow, heap of something (n); rimmed (a)
cuileog fly [insect]
greamaigh attach, grip, fasten
sram gummy coating of eyes pl sramaí.
Bain na sramaí de do shúile
sramach bleary
sileadh drip, dripping
craiceann skin pl craicne
báígh drown, submerge, sink, drench
allas sweat, perspiration
lonraigh shine, illumine
deatach smoke, cloud, steam m1
deataigh smoke v
fionn white, fair
measctha mixed up, stirred
smúdar dust m1
geal bright, white, pure

Másaí leathana feolmhara na mart á lascadh. Ioscadaí lúbtha ag gíoscadh faoi mheáchan na
gcorp. Adharca bánbhuí á gcasadh os cionn droim na droinge ; adharca ardaithe ; fir arda ag lascadh.

más thigh, ham, buttocks
leathan broad
feolmhar fat, fleshy
mart carcass of beef pl mart beef cattle
lascadh lashing, whipping
á lascadh being lashed
ioscaid back of the knee
lúb loop, net, bend v, f2
lúbtha bent
gíoscadh = díoscadh grating, creaking, gnashing
meáchan weight m1
adharc horn
bánbhuí cream-colored
flannbhuí orange [color] “blood yellow”
á gcasadh turned
cionn head dative s of ceann
os over, above
os cionn over, above, hanging over, more than, in charge of
droim back m3
drong group [of people], multitude, gang
os cionn droim na droinge over the back of the crowd
ardaigh raise, increase
fir arda ag lascadh tall men whipping

Listening exercise

We listened to a recording of the next part of An tAonach. We had the text with some words missing,
and had to fill in the blanks. More about this next week.

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.