Monday Night Irish Class, September 20, 2010

Irish Class, September 20, 2010

Rang Gaeilge, 20ú lá Mí Mheán Fómhair 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Grammatical Note

When you want to express the future after (“if”), use the present habitual tense,
not the future.

Má cheannnaíonn sé if he buys …
Inis dom má cheannaíonn sé teach nua. Tell me if he buys a new house. Not: Inis dom má cheannóidh sé teach nua

This is just like normal English usage. Exception:

First Puzzle

athraigh change v. aut athraítear
an chéad focal tugtha the first word given
deireanach
céim step, level, degree
Níl … ach Only
bosca box m4
colún column
cainte of speech
bainte extracted
baiste of baptism
briste broken
bríste pair of pants
brístí pairs of pants brístí móra “big pairs of pants”
Note the plural form of the adjective
saor free
daor expensive
dair oak
doir bull /der/
doic impediment

Second Puzzle

Scríobh write pl imp Scríobhaigí
fotheideal subtitle m gs,npl fotheidil
greannmhar funny fotheidil ghreannmhara “funny subtitles”
An bhfuil tú dul amú? Are you lost? “Gone astray” Do not use
caillte.
That means lost in the sense of being dead, permanently gone.
na cartúin seo these cartoons

Crossword puzzle of riddles

Scríofa ag Wes Koster (!)

líon fill v
cuí appropriate, correct
tomhais riddle, puzzle
ceann-, príomh- main – ceanntomhais “main riddle”
cruinniú meeting
tosaigh begin, start vn tosú
faoi lathair at present
go mall late
go luath early
srón nose f
géag arm f pl géaga
cos leg f
cluas ear f
fean fan m
eilifint elephant
caith wear out, consume, spend aut caitear
gnó business
tóg lift, raise, build aut tógtar
clog clock, bell, blister pl cloig
díbir vanquish, banish aut díbrítear
leadrán boredom, tedium
lig let, allow aut ligtear
dubh doite worn out “burnt black”
brollach chest, breast brollach is géaga “breast and arms”
fionnadh fur
eireaball tail
Suím ar do dhroim I sit on your back
taisc store, hoard, lay up va taiscthe
stór store, stock, provision
taispeánta shown
go deo always, forever
faoi dhorchadas in darkness “under”
praghas price /prais/ ar phraghas “at a price”
ar ndóigh of course
fás grow
teanga tongue, language f4 pl teangacha
beathaigh feed aut bheathaítear
taos dough
ar ais back [return]
oigheann oven /aiən/
calma strong, hearty, brave
cúigear five people
seas stand v
in aghaidh against
deartháir brother a dheartháireacha “his brothers”
ordóg thumb
strufail truffles
leac board, bar pl leaca
bainne milk bainne ‘s doracha “milk and dark”
fainne ring
córach shapely, comely
córacha decorations
seacláid chocolate

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.