Monday Night Irish Class, August 23, 2010

Irish Class, August 23, 2010

Rang Gaeilge, 23ú lá Mí na Lúnasa 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

(A little sketchy, I could not write down everything. If Wes posts more about it I will update this.)

Daoine a áireamh — Counting People

1 duine amhain
2 beirt
3 triúr
4 ceathrar
5 cúigear
6 seisear
7 seachtar
8 ochtar
9 naonúr
10 deichniúr
11 duine dhéag
12 dháréag
13 tríur dhuine dhéag
14 ceithre dhuine dhéag
For N > 12 , use the normal system

go leith and 1/2 50% more
leith lá 1/2 day
acu of them ag
cuid share, portion f3: gs coda, pl codanna

Cé mhéad duine acu? &mdash How many of them? (Pictures of Disney characters)

Cé mhéad duine acu a bhfuil brógaí orthu? How many of them have shoes on them?
Tá brógaí ar ochtar. There are shoes on eight of them.
Cé mhéad duine acu a bhfuil ina nduine daonna? How many of them are human beings?
Tá seachtar, b’fhéidir ochtar i bpáirt, ar a laghad, acu ina nduine daonna Seven, perhaps eight in part, at least, of them are human beings. Uncertain about the mermaid.
Cé mhéad duine acu a bhfuil bríste orthu? How many of them have pants on them?
Cé mhéad duine acu a bhfuil rud eicint ina láimh?? How many of them have something in their hand?
Cé mhéad duine acu a bhfuil hata nó caipín acu? How many of them have a hat or a cap? hata caipín orthu? — “…a hat or a cap on them?”
Cé mhéad duine acu a bhfuil gúna orthu? How many of them are wearing a dress? “…have a dress on them?”
Cé mhéad “duine” acu a bhfuil ina n-ainmhí How many of them are animals?


Sentence Construction

Tá na buachgaillí óga ag ithe a gcoda lóin. The young boys are eating their lunch. coda – g. of cuid
Bhí an t-uachtarán nua ina chónai i mbaile beag. The new president lived in a small town.
Bhain páistí sult as dráma puipéad. The children enjoyed a puppet play. as normally eclipses, but dráma begins with a dental
Tugadh faoi dheara céim an teochta anuraidh. The temperature last year was noticed.
tabhair faoi dheara notice
anuraidh last year
céim teocht temperature “degree of heat”
Beidh an t-anraith fataí réasúnta tur amárach. The potato soup will be rather bland tomorrow.
tur dry, arid, dull, bland
anraith soup m4
Beidh an t-anraith fataí tur amárach. The potato soup will be rather bland tomorrow.
réasúnta reasonable, fair, mopderate

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.