Irish Class–Monday Night, February 22, 2010

Irish Class, February 22, 2010

Rang Gaeilge, 22ú lá mí Feabhra 2010

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

malairt change, alternative, opposite,
exchange, barter
f2
cruinn exact, accurate, round, gathered, clear
aoibh smile, pleasant expression f2
le déanaí recently

Malairtí Cruinne — Direct opposites
hot cold te fuar
tall short ard íseal
broad narrow leathan caol
big small mór beag
black white dubh bán
down up sios suas
outside inside amuigh
/aməx/
istigh
birth death breith bás
asleep awake codlata dúisithe
wake up, awaken sleep
[v]
dúisigh codail
He is asleep. Tá sé ina
chodladh.
fat thin ramhar tanaí
day night oiche
guest host aoi óstach
attack defend ionsaigh /insi:/,
/ənsə/
cosain
begin finish tosaigh
/tosə/
críochnaigh
finished críochnaithe
good bad go maith go dona
buy sell ceannaigh díol
spending money saving money caitheamh
airgid
coigilt airgid note g. of airgead
happy sad sona brónach
sick healthy tinn
/ti:n’/
slán, sláintiúil, folamh
horizontal vertical cothrománach ingearach
first last,
final
céad deireanach, déanach
the ceiling the floor an tsíleáil /t’i:l’a:l’/ an t-urlár
empty full (of) folamh lán
(de)
from the east from the west anoir
/əner’/
aniar /əni:r’/
wet dry fliuch tirim
at peace at war faoi
shíocháin
faoi chogadh /xogə/
strong weak láidir lag
private public príobháideach poiblí
/pob’l’i:/
love hate grá gráin, fuath
early late go luath go mall
late [in the day] go déanach
poor rich bocht saibhir
/sev’ər/
summer winter samhradh geimhreadh /g’ev’r’ə/, /g’i:v’r’ə/ m1
ugly beautiful gránna álainn
more beautiful níos áille
mountain valley sliabh gleann
send receive seol glac, faigh /faγ’/
laugh cry gáire caoin
question answer ceist freagra m4
spring fall earrach fómhar
work play obair imirt
consonant vowel consan m1 guta m4

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.