Irish Class–Monday Night, October 26, 2009

Irish Class, October 26, 2009

Rang Gaeilge, an 26ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2009

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>
<!–

<!–

–>

Listening Exercise — Words or simple phrases: Paraphrase/Explain

 1. Seanduine “old person”

  • Fear nó bean, an bhfuil go leor blianta d’aois aige.
  • Níl sé óg.
  • Ní hé duine óg é. [copula construction]
  aois age f2

 2. Droch-aimsir “Bad weather”

  • Fuar agus fliuch um Nollaig.
  • Ró-te nó ró-fuar nó ró-fliuch agus araile.
  um around
  Nollaig Christmas f2

 3. Athblian “Next Year”

  • Na dhá mhí déag seo chugainn. “The coming 12 months.”
  • Dhá míle déag. “2010”

 4. Dea-chomharsa “Good neighbor”

  • Duine deas in a chónai in aice leatsa.

 5. Mo chlann clainne “My grandchildren”

  • Na páistí mo chlainn féin. “The children of my own children.

Puzzle from last class — continued

Réitigí gach ceann an na tomhais seo a leanas ar leith, agus líonaigí na bearnaí le
cheile an freagra iomlán a réiteach.

réitigh solve
tomhas puzzle
lean follow
iomlán complete
ar leath apart, distinct
líon fill
bearna gap f4 pl bearnaí

 1. Tá cúigear páistí agam, ‘chuile acu chomh beag agus is féidir leo a bheith beirthe
  suas le chéile ar lámh amháin go gualainn glan. Cé mise? géag
  .

  Tá cúigear páistí agam I have five children
  chomh as, so
  ‘chuile each, all gach uile
  ‘chuile acu chomh beag all of them so small
  beirte born va of beir
  lamh hand
  gualainn should
  go gualainn glan clear of the shoulder [lift up cleanly]

 2. Tá mé in ann athrach píosa ruda shalach i bpíosa ruda mhilis. Is bualadh an hata mé
  a thionlacan an ghutha. Cé mise? fada.

  athrach change, alteration, alternative
  Tá mé in ann athrach I am able to change
  píosa piece
  píosa ruda shalach i bpíosa ruda mhilis a piece of something dirty
  into a piece of something sweet
  cacacáca
  bualadh beating, striking
  bualadh an hata tip of the hat
  tionlacan accompaniment, escort
  guth voice, utterance m3
  guta vowel m4
  Is bualadh an hata mé a thionlacan an ghutha. I am the tip of the hat that accompanies the vowel.

 3. Tá ar chuile dhuine mé a leanúint, agus níl aon leithscéal á ghabháil mura
  bhfuil aithne agat orm. Cé mise? dlí

  leanúint following, pursuit
  Tá ar chuile dhuine mé a leanúint Everyone must follow me
  agus níl aon leithscéal á ghabháil no excuse is given
  aithne acquaintance, knowledge [of a person]
  mura bhfuil aithne agat orm if you do not know me

Géag fhada an
dlí
“Long arm of the law” [See part 1 from last week]


From the game
fiteáite fit [physically]
dúdhonn dark brown

<!–

Lenition and Eclipsis with Direct and Indirect Relative Clauses – a Toe Dipping.

A relative clause is a clause that modifies a noun. Here are some examples:

 1. The man who lives in town.
 2. A tree that gives us shade.
 3. Seven books (that are) lying on the table.

In Irish, the verb in such a clause is either lenited or eclipsed, depending on certain factors.

One of those factors is if there is a preposition involved, as is the case in the first and
third example clauses above.

If you have a relative clause with a verb that incorporates a preposition, like:

éist leis
breathnaigh air
tabhair faoi.

Then the verb is eclipsed.
This is called an indirect relative clause.

Céard a n-éisteann sibh leis?
Cheannaigh mé an scanainn a mbreathnóidh siad air.
Cuir síos, le do thoil, an turas a a tug tú faoi.

A verb that begins with a vowel prefixes n to show eclipsis.

–>

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.