Irish Class, October 19, 2009

Irish Class, October 19, 2009

Rang Gaeilge, an 19ú lá Mí Dheireadh Fómhair 2009

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

<!–

–>

Listening exercise — Paraphrase

 1. Ba cheart dom go hAlbain a dhéanamh i blian 2010.
  I should make a trip to Scotland in the year 2010.

  <!–

  Ba cheart dom I should
  Ba chor dom I should
  blian seo chugainn next year

 2. Ceapaim go bhfuil a uimhir daoine sa bpáirc se rómhór.
  I think there is a very large number of people in the park.

  Silim I think
  iomarca too many, too much, excess

 3. Ní airgead go leor agamsa agus ag m’fhear chéile[céile]
  rud mar sin a cheannach.

  My husband and I do not have enough money to buy something like that.
  Tá bocht orainn. Níl fhéidir linn rud mar sin a cheannach.

  bocht poor
  is féidir le … it is possible for…

 4. Is minic a théim a chodladh píosa beag tar éis ár gcuid lóin.
  I often go to sleep for a little bit [lit. “piece”] after lunch.
  Bím tuirseach go minic tar éis ár guid lóin.

  téim I go téigh“go”
  coiteanta, coitianta common, usual
  sáith enough before noun
  i ndiaidh after

 5. Níor thuig mé céard a dúirt tú lion, mar gheall ar go raibh an ceol ann

  I did not understand what you were saying to me because of the music here.

  mar gheall ar because
  mar a bhí because

Review note: For modal constructions see Basic Irish, unit 20.

Tomhas Focal – Cé mise?

Cuirigí le chéile céad litreacha gach freagra seo thíos an tomhas iomlán
a réiteach.

Cuirigí le chéile put together pl. imperative
céad litreacha first letters
tomhas puzzle, riddle
iomlán all, total
 1. Cuirfear doras fúmsa, agus ní féidir leat teach trí. I
  mBéarla, le litir amháin a thuilleadh, óltar asam. Glas

  fumsa under me faoi
  tuilleadh addition, increase
  a thuilleadh additional
  ní féidir leat teacht trí you cannot come through
  óltar asam one drinks out of
  grá love
  glas lock n
  doras faoi ghlas locked door
 2. Tá an fuaimniú agam cosúil le dhá cheann Béarle, agus iad dhá
  fhuinneog ag gach duine. Aghaidh

  fuaimniú pronunciation m4
  cosúil le is like, resembles
  iad dhá fhuinneog ag gach duine everyone has two windows
 3. “Amharc” maith, i ndeisceart na hÉireann. Radharc

  amharc site, view
  deisceart south
 4. Is file crann mar sé seo a thoradh. Dán

  file poet
  crann tree
  toradh fruit m1 pl torthaí
  dán poem
 5. Eolas atá agat ar dhuine. Aithne

  eolas knowledge
  atá that is
  Eolas atá agat ar dhuine Knowledge that is
  about a person
 6. An taobh os coinne an uachtair. íochtar

  taobh side
  os coinne opposite
  uachtar top
  íochtar bottom

  Na g a r d a í .

  <!–

  –>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.