Monday Night Irish Class, March 10, 2014

Irish Class, March 10, 2014

Rang Gaeilge, 10ú lá Mí na Márta 2014

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Conditional and Past Habitual

<!–

–>

if verb pronoun result
bac mbacfainn
bac bhacainn
bailigh mbaileofá
bailigh bhailíteá
beannaigh mbeannódh sé
bris bhriseadh sí
cabhraigh muid gcabhróimis
caith sibh chaitheadh sibh
ceannaigh siad cheannaídís
ceannaigh siad gceannóidís
creid chreidinn
críocnaigh gcríochófa
cuir gcuirfeadh sí
díol muid dhíolaimis
dúisigh sibh dhúisídís
dún siad ndúnfaidís
éirigh d’éirinn
éist n-éistfeá
fág bhfágfadh sé
geall muid ngeallfaimis
glan sibh ghlanadh sibh
gortaigh siad ghortaídís
iarr d’iarrainn
imigh n-imeofá
lean leanadh sí
meas muid mheasaimis
mol sibh molfadh sibh
ól siad d’ólaidís
póg bpógfainn
scaoil scaoilteá
seas sheasadh sé
síl muid sílfimis
sín sibh shíneadh sibh stretch, hold out
tarlaigh siad dtarlóidís haul
tit siad dtitfidís
tosaigh thosaínn begin, start
tuig dtuigfeá
tarlaigh siad tharlaídís
tit siad thitidís
tosaigh dtosóinn begin, start
tuig thuigteá


seic cheque, check m4
An chéad seic mé scríofa i mbliana seo
baincéireachta banking
leictreonach
An chuid is mó mo baincéireachta


“An Chruinne Raidió: Réalteolaíocht ag Tonnfhaid Fhada”

tonn wave
léargas insight, discernemnt
tionscadal project
uirlis tool
fuinneamh energy
eagar arrangement, order, array
domhantarraingt gravity gs domhantarraingthe
dúpholl black hole
réalta star f4 gs réalta. pl réaltaí
réaltra star m4 gs réaltra. pl réaltraí
minicíocht frequency f3 minicíochta. pl minicíochtaí
coibhneasacht relativity

<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.