Monday Night Irish Class, September 26, 2011

Irish Class, September 26, 2011

Rang Gaeilge, 26ú lá Mí Mheán Fómhair 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Bhí tinneas orm. Ní raibh mé i rang an oíche sin. Ach seo é m’obair bhaile.

SEÁN Ó RÍORDÁIN

Ceol Ceantair
Chuala sé an ceol i gcainteanna Dhún Chaoin,
chuala heard p of cluin/clois
caint speech, talk f2 pl cainteanna
Ní hiad na focail ach an fonn
fonn air, tune, melody, song; desire, inclination m1
A ghabhann trí bhlas is fuaimeanna na Mumhan,
gabh take; catch; capture; undertake; go
blas taste, accent m1
fuaim sound f2 p, fuaimeanna
An ceol a chloiseann an strainséir; <!–

–>

Ceol ceantair
ceantar district m1
Ná cloiseann lucht a labhartha,
clois hear
lucht content; capacity; cargo, group [of people] m3
labhairt speaking, speech f3 gs labharta
Ceol nár chualasa riamh,
chualasa I heard (?) Irish Synthetic Verb Forms
riamh ever, never
Toisc a ghiorracht dom is bhí,
toisc errand; purpose
giorracht shortness, nearness f3
is bhí ???
Is mé bheith ar adhastar ag an mbrí.
bheith being vn of
adhastar halter
brí strength, vigor, meaning


Ceol a cloistear fós sa Mhumhain,
cloistear is heard aut
fós yet, still
Fiú in áiteanna ‘nar tréigeadh an chanúint.
fíu worth with copula {??]
‘nar ????
tréig abandon, desert, forsake, fail
canúint dialect

<!–

–>

Fill Arís
Fág Gleann na nGealt thoir,
fill turn back, return
fág leave
gleann valley
gealt lunatic
thoir (in the) east
Is a bhfuil d’aois seo ár dTiarna i d’fhuil,
aois age f2
ár our
tiarna lord
fuil blood
Dún d’intinn ar ar tharla
dún close
d’intinn your mine
ar tharla occurred, happened
Ó buaileadh Cath Chionn tSáile
buaileadh defeat
cath battle
Chionn tSáile Kinsale
Is ón uair go bhfuil an t-ualach trom
ón from the
ualach load, burden
trom heavy
Is an bóthar fada, bain ded mheabhair
bain extract, remove
ded from your de do
meabhair mind, memory
Srathar shibhialtacht an Bhéarla,
srathaigh serialize, levy
srathaire straddle
sibhialtacht civilization
Shelley, Keats is Shakespeare:
Fill arís ar do chuid,
Nigh d’intinn is nigh
nigh wash
d’intinn your mind
Do theanga a chuaigh ceangailte i gcomhréiribh
chuaigh went
ceangail bind, tie
comhréir accord, congruity, proportion
‘Bhí bunoscionn le d’éirim:
bunoscionn confused, wrong, upside down
éirim inclination, talent, scope f2
Dein d’fhaoistin is dein
dein do, make M for déan
faoistin confession
Síocháin led ghiniúin féinig
Síocháin peace
led with your
giniúint conception, birth
féinig own, self = féin
Is led thigh-se féin is ná tréig iad,
tigh of a house ds of teach
tréig abandon, forsake, desert
Ní dual do neach a thigh ná a threabh a thréigean.
dual native, natural, characteristic
neach being, person, spirit
treabh plow v
Téir faobhar na faille siar tráthnóna gréine
téir go var of téigh
faobhar edge, blade
faill chance, opportunity
siar to the west, , westward, to the back
grian sun gs gréine
     go Corca Dhuibhne,
dhuibhne peninsula
Is chífir thiar ag bun na spéire ag ráthaíocht ann
chí see M, Donn
bun base, bottom
ráthaíocht guarantee
An Uimhir Dhé, is an Modh Foshuiteach,
uimhir number
Dia God gs
modh mode, manner, method
foshuiteach subjunctive
Is an tuiseal gairmeach ar bhéalaibh daoine:
tuiseal case [grammar] m1
gairmeach vocative
bhéalaibh verbal {???]
     Sin é do dhoras,
doras door
Sin é do dhoras, That is your door
     Dún Chaoin fé sholas an tráthnóna,
under = faoi
     Buail is osclófar
buail hit, strike, defeat
osclófar will be opened fut aut [?]
     D’intinn féin is do chló ceart.
cló form, shape, appearance, print, type

<!–

More copula exercises

I-I
  1. <

I-D+
  1. <!–

D+-D

–>
<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.