Monday night Irish class, September 19, 2011

Irish Class, September 19, 2011

Rang Gaeilge, 19ú lá Mí Mheán Fómhair 2011

<!–

Fadas: áéíóúÁÉÍÓÚ

–>

Copula

Referencing Linking Nouns: Comprehensive Summary.

Vocabulary from the exercise
comhlacht company
fostóir employer
gadaí thief
éalú escape m4
ealaíontóir artist m3
bradán salmon
pacáiste package
eolais information
tionscamh origin, initiation, institution
bunaithe based
deamhan demon
bochtas poverty
buntáiste advantage
cloch stone
eibhear granite
duais prize, gift f2 p duaiseanna
eagraíocht organization
comharchumann cooperative
stráinséir stranger
earnáil sector
fás growth
údar author
misnigh encourage, cheer up
deonach voluntary
cothú nourishment, sustenance, maintenance
deirfiúr
can sing, chant vn canadh
álainn beautiful
locht fault

Bhí Chicago agus ríomhairí ar m’intinn.

I-I
 1. Is leabhar foclóir.
 2. Ní iasc dineasár.
 3. An arm scian?
 4. An uirlis scian?
 5. <!–

 6. –>

I-D+
 1. Is leabhar é “Foclóir Póca.”
 2. An leon é Hubert?
 3. Is córas é Linux atá deamhain aige.
 4. Ba méara Chicago é Richard M. Daley nuair a ba yuppie mé. Ba méaraí iad Michael Bilandic, Jane Byrne,
  agus Harold Washington ansin freisin.
 5. Nach comharsanacht Chicago í Sauganash?
 6. An ríomhaire daor é Macintosh?
 7. Is lá fada é an grianstad samhraidh.
D+-D
 1. Ní hé “Foclóir Póca” an leabhar.
 2. Is é Hubert an leon an bainc Harris i Chicago.
 3. Ba é Richard J. Daley an méara Chicago nuair a bhí mé óg.
 4. Is í Feabhra an mhí is giorra.
 5. Is é an grianstad samhraidh an lá is faide
 6. <!–

 7. –>

More Scrabble

SOILÉIRIÚ
MAIDIR LE RIALACHA A mBÍONN MÍTHUISCINT FÚTHU GO
MINIC


 • tá aon tíl ag teagmháil le tíl eile i
  sraitheanna atá cóngarach di ní mór di
  focal iomlán a chruthú leis na tíleanna sin, mar
  a tharlaíonn i gcrosfhocal.  teagmhaigh chance, happen. With le: meet with, encounter
  tarlaigh happen, occur
 • Is
  féidir cur le focal ag a thús agus ag a dheireadh sa
  seal céanna, e.g. ÉAN go SÉANADH.  céanna same
  éan bird
  séanadh disclaimer
 • Na
  tíleanna a imríonn imreoir in aon seal amháin ní
  mór iad a chur i líne leanúnach amháin
  síos nó trasna.  leanúnach continuous, successive, persistent, ongoing

 • cheadaíonn na rialacha gur féidir le himreoir tíleanna
  a chur le focail éagsúla nó focail nua a chruthú
  in áiteanna éagsúla ar an gclár in aon
  seal amháin.  ceadaigh permit, allow
  éagsúil unlike, different, various
 • Baineann
  na scóir bhónais ó na cearnóga bisigh
  leis an seal ina gcuireann an t-imreoir na tíleanna orthu,
  agus leis an seal sin amháin.  bónas bonus
  cearnóg square
  bisigh improve, recover, increase, prosper
 • Nuair
  a chruthaíonn imreoir níos mó ná focal
  amháin in aon seal faigheann se scór ar son gach
  focail. Comhaireann an t-imreoir na litreacha comónta le luach
  iomlán bisigh, nuair atá siad ar chearnóga bisigh) sa
  scór ar son gach focail.  comhair count, calculate
  comónta common, ordinary
  luach value, price, reward m3
  ar son for the sake of, on behalf of

 • théann focal trasna dhá fhocalchearnóg bhisigh,
  iolraíonn an t-imreoir an scór faoi dhó agus
  iolraíonn se faoi dhó arís é – scór
  an focail iomláin faoi 4; nó iolraíonn sé
  an scór faoi thrí agus iolraíonn sé faoi
  thrí arís é, – scór an focail iomláin
  faoi 9.  téann goes teigh
  iolraigh multiply
 • Nuair
  a chuireann imreoir tíl bhán ar Fhocalchearnóg
  dhearg Dhúbailte nó Thríarach, (‘Luach Focail Faoi Dhó’
  nó ‘Luach Focail Faoi Thrí’) iolraíonn sin luach
  iomlán na dtíleanna san fhocal faoi dhó nó
  faoi thrí, cé nach
  bhfuil aon luach ar an tíl bhán fein. Nuair a chuireann
  imreoir tíl bhán ar Litirchearnóg ghorm
  Dhúbailte nó Thríarach, (‘Luach Litreach Faoi
  Dhó’ nó ‘Luach Litreach Faoi Thrí’) is é
  neamhní fós luach na tíle báine.  neamhní nothing, nought

<!–

–>
<!–

–>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.